PLE: Entorn Personalitzat d'Aprenentatge

Com hem après les persones docents fins fa ben poc? Amb companys de feina, publicacions especialitzades, cursos de formació presencials o telemàtics, congressos, seminaris, tallers etc

Amb la irrupció dels mitjans socials de la web 2.0, com ja hem esmentat, s’ha facilitat la creació, publicació i comunicació a Internet per part dels usuaris. Alguns EVA (Entorn Virtual d'Aprentatge) com Moodle en la versió 2.0, ja estan afegint aplicacions de xarxes socials als seus mòduls. Amb tot, el potencial de les xarxes socials rau en el fet que són obertes, a diferència dels EVA, que generalment restringeixen l'accés a les persones inscrites i amb accés a les aules virtuals.

Les xarxes socials fomenten l'aprenentatge informal, és a dir, una formació no reglada, més enllà d'una acció formativa específica. En especial, promouen connexions entre persones amb interessos similars, per a treballar col·laborativament i compartir aprenentatges. En la xarxa global d'Internet, les possibilitats de connexions són enormes i per això són una gran eina per a la formació.

Aprendre en la societat de la sobreinformació, fins i tot de la infoxicació, apunta cap a nous paradigmes. George Siemens, pare del Connectivisme, la teoria pedagògica de l'era digital, argumenta:

Saber significa estar posicionat en una xarxa de tal manera que tinguem accés fàcil al que necessitem en diversos contextos. George Siemens, Age of External Knowledge

D'altra banda, els ciutadans del s.XXI ens hem de formar de forma continuada, esdevenint aprenents de per vida per donar resposta als canvis tecnològics, socials i econòmics que tenen lloc de manera ràpida i constant en la societat del coneixement.

El PLE és un nou pas en l'evolució dels EVA per la influència de la tecnologia 2.0 i les xarxes socials. El PLE no és una nova eina TIC, sinó una manera, una actitud d'aprenentatge en l'era digital. Com apunten David Álvarez, a Plataformas versus Redes Sociales i especialment JC López-Ardao, a ¿Por qué prefiero una red social frente a Moodle? cal avançar cap a nous models d'aprenentatge, similars a com les xarxes socials ja funcionen, entre connexions amb usuaris.

L'usuari construeix activament el seu propi entorn (PLE) per aprendre en una xarxa.

Exemple de PLE de David Álvarez

Què és un PLE?

El PLE (Personal Learning Environment en anglès) és un conjunt d'eines, serveis, relacions, connexions i interaccions que fem servir habitualment i que afavoreixen el nostre aprenentatge (informal) en el dia a dia i que fan que aquest aprenentatge es converteixi en coneixement.

Aquest vídeo de Jordi Adell aprofundeix sobre el tema:

Un PLE està dissenyat per estimular l'aprenentatge a través de la immersió en una comunitat i no a través d'una presentació de fets. Stephen Downes via @balhisay

Per acabar, un vídeo de menys d'un minut d'unes estudiants de magisteri explicant el que és un PLE:

Referències

Pràctiques