Aplicacions 2.0

Quan l'any 2004 Tim O'Reilly enunciava el concepte web 2.0, havia començat la segona generació d'internet. D'una arquitectura d'internet 1.0 que era bàsicament de lectura i on publicaven experts en informàtica, es va passar a una internet d'interacció, on les persones usuàries podien publicar continguts de manera senzilla, ràpida i gratuïta, generant el que s'anomena intel·ligència col·lectiva dels mitjans socials. Aquesta revolució ha esperonat d'una banda, una massiva aparició constant de noves eines que faciliten crear, compartir i col·laborar en línia. D'altra banda, també genera nous reptes en la societat en general, i en el món educatiu en particular.

Aquest vídeo de Michael Wesch és un referent per a explicar la revolució de la web 2.0.

Com haurem de repensar aspectes com autoria, ètica, privacitat etc que ens planteja l'autor del vídeo davant els canvis que internet ja està canviant?

2.0 i Moodle


L'entorn Moodle pot integrar fàcilment la majoria d'eines 2.0 i Google Apps, enriquint les possibilitats d'ensenyament i aprenentatge amb nous instruments, formats dinàmics i sobre tot, la manera de treballar compartint i col·laborant com a la xarxa, en obert, com a nodes de creativitat i interacció.

Els objectius d'aquest mòdul són

  • Conèixer algunes de les aplicacions 2.0 bàsiques per l'aprenentatge al s.XXI
  • Integrar les eines a l'entorn moodle
  • Valorar la potencialitat d'aquestes eines per a la formació del professorat

Pràctiques

Referències