Serveis personalitzats de la XTEC. Part 2: Creació

Avui ja no podem concebre la tasca professional sense documents electrònics. Els més habituals són els documents de text, que es poden enriquir amb recursos per donar format al text o incloure elements com taules o imatges. Així es presenten informes, treballs o exàmens, per exemple. També són freqüents les "presentacions", el format digital de les anteriors diapositives fotogràfiques, que es poden utilitzar per presentar informació de manera seqüencial, per exemple projectant-les sobre una pantalla a l'aula. Els fulls de càlcul serveixen per organitzar informació en taules, fer càlculs amb les dades o representar-les gràficament, entre altres finalitats.

En aquest mòdul veurem els serveis de creació de documents de la XTEC basats en Google Docs i integrats amb la resta de serveis de gestió que hem vist al mòdul 1. A més coneixerem un servei que permet crear llocs web complets, basat en Google Sites.

Pràctiques