Guia

Presentació

L'entorn de formació telemàtica, Moodle-Odissea, es pot enriquir amb la integració d'eines 2.0. Cal aprofitar el potencial d'aquestes eines per donar resposta a noves necessitats de formació que requereix el professorat en la societat digital, fomentant la col·laboració i compartir coneixement més enllà de la formació pròpiament dita. En aquesta formació, en veurem principalment dues: D'una banda les eines Google dins la meva XTEC i de l'altra una selecció d'eines 2.0 de forta implementació a la xarxa avui.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

  • Conèixer l'entorn de la meva XTEC: Gestió i Creació.
  • Conèixer algunes aplicacions 2.0 per la didàctica en formació telemàtica.
  • Integrar l'entorn XTEC i les aplicacions 2.0 a la formació telemàtica .
  • Reflexionar sobre el potencial d'aquestes eines per donar resposta a noves necessitats de formació.

Continguts

Veurem diverses aplicacions al núvol per integrar-les a la formació telemàtica, en l'entorn Moodle

En el mòdul 1:La meva XTEC 1: Eines de gestió. Correu, Calendari, Xat i grups.

En el mòdul 2:La meva XTEC 2: Creació. Documents (text, presentacions, formularis i full de càlcul) i Llocs Web.

En el mòdul 3:Serveis Multimèdia i eines: Hipermèdia, RSS i marcadors socials.

En el mòdul 4:PLE, Xarxes Socials, el portafoli del formador.

EXEMPLE: Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Activitats

A les pràctiques trobareu propostes de treball destacades en forma de caixes, com ara aquesta:

Pràctica:

Creeu un grup de contactes que inclogui persones a qui de manera habitual envieu missatges de manera conjunta. Una vegada creat el grup tan sols escrivint el seu nom al missatge us apareixeran a la caixa de destinataris les adreces de totes les persones que formen part del grup.

Aquestes propostes de treball no s'han de lliurar però us seran molt útils a l'hora de fer les activitats que acompanyen cada mòdul i que s'enuncien, es realitzen i es lliuren a través de l'aula virtual del curs. Són activitats que propicien l'anàlisi i la reflexió del que us podeu trobar quan sigueu persones formadores de cursos en línia.

Les activitats de cada mòdul es presenten directament a l'aula virtual a un document anomenat "Encàrrec de feina del mòdul xx". Una vegada lliurades la persona formadora les revisa i envia la valoració a través d'una tasca anomenada "Mòdul xx - Tasques que s'han superat". Per superar el curs cal haver lliurat i superat totes les activitats proposades a l'aula virtual, inclòs el projecte, que ha de rebre una valoració positiva.

Rebreu informacions addicionals i orientacions sobre les activitats i la seva valoració directament de la persona formadora a través del Tauler d'anuncis del curs.

Els temps de dedicació previstos inicialment per a les activitats del curs estan recollits a la taula següent. Són dades orientatives, segons els aprenentatges paral·lels que us calguin per fer-les i el grau d'aprofundiment amb què vulgueu treballar-les la dedicació final pot ser superior.

Mòdul Activitat Temps previst (h)
M1 Lectura dels materials 2
Presentació personal 0,5
Facebook sí / Facebook no? 1
Calendaris 1
Grups de treball 0,5
M2 Lectura dels materials 2
Informe sobre la competència digital 4
Crea el teu portafoli de persona formadora 1
M3 Lectura dels materials 2
Visions d'aprenentatge 0,5
Vídeos per la formació 1
Marcadors col·laboratius 1,5
M4 Lectura dels materials 2
Compartim PLE 1,5
Twitter 1
Continua el portafolis de formador 2
Projecte Elaboració del projecte 3

Coneixements previs

La formació es desenvolupa a l'entorn Moodle, però totes les activitats es realitzaran al núvol. Per tant, caldrà està disposat a accedir a diversos llocs web, donar-se d'alta i conèixer diversos entorns per enriquir el potencial de l'entorn Moodle.

Requeriments tècnics

Totes les activitats es desenvolupen al núvol, per tant no cal cap programari específic.

Fonts documentals