Introducció Mòdul 7

Presentació

L'edició és el darrer procés de qualsevol producció audiovisual. Gràcies a l'evolució de la tecnologia digital, aquest procés cada cop és més fàcil d'utilitzar i més creatiu. El missatge que es crea prové de la relació d'un conjunt de recursos visuals i sonors que adequadament ordenats donaran sentit al nostre treball.

Si voleu podeu realitzar una senzilla experiència amb el vostre alumnat o vosaltres mateixos, ordeneu 6 clips diferents d'una mateixa activitat. Què? Quantes idees diferents han sortit? Segur que moltes. Doncs l'edició és això, ordenar tot un seguit de material audiovisual per comunicar una idea.

Ara bé, com hem dit abans, tenir un bon programa d'edició no és suficient per fer una bona producció audiovisual. Per obtenir un bon resultat s'han de seguir unes normes pròpies d'aquest llenguatge, com ara el ritme, la continuïtat, els plans, els títols, el so, la narració…

Quan l'alumnat fa una experiència audiovisual ha de tenir molt clar què volem comunicar i a qui ha d'arribar el missatge, però no sempre és així, la majoria de les produccions audiovisual que es fan en un centre escolar són de festes, sortides, activitats…, senzillament volen mostrar una activitat escolar. En aquest cas, si hem enregistrat un bon material, una encertada edició farà que el vídeo el miri molta gent.

Si tenim l'oportunitat de realitzar el guió audiovisual i tècnic, s'ha de tenir molt clar a qui va dirigit el nostre vídeo, però quan fem l'edició, ens hem de tornar a fer la mateixa pregunta, ja que no és el mateix editar una producció per a Infantil, Primària o Secundària, per pares o adults, segons el gènere o fins hi tots si dins d'una mateixa producció estem donant un tractament, descriptiu, expressiu o narratiu.

Amb la càmera hem escrit les paraules i les frases de la nostra història, però ara amb l'edició hem de crear el cos i l'estructura del nostre llibre, portant al receptor al punts claus de la nostra història, amb un ritme adient a les seves necessitats.

En aquest mòdul us donarem les bases del llenguatge audiovisual, pel que fa referència a l'edició, conèixer les diferents possibilitats dels programes i dels equips informàtics per fer una bona edició.

Objectius

  • Conèixer les normes elementals que cal tenir en compte en el procés d'edició d'una producció audiovisual i els diferents efectes que produeix en l’espectador.
  • Aprendre el funcionament de diversos programes d’edició.
  • Utilitzar recursos d’Internet per baixar i pujar imatges, àudios, conversors…
  • Conèixer i tenir en compte les característiques bàsiques que ha de tenir un equip informàtic per editar produccions audiovisuals.

Continguts

  • Els signes de puntuació i les transicions gràfiques.
  • L'àudio.
  • L'exportació i formats.