Presentació

La primera i més comú relació amb els audiovisual és la del receptor. Aquesta actuació és la més comú i generalitzada arreu. Tots som o hem estat televidents, ràdiooients, etc. Els infants són uns consumidors nats d'audiovisuals. La TV és omnipresent en espai i temps en la majoria de llars.

En el món educatiu, els mitjans audiovisuals han tingut un espai durant el segle xx, els retroprojectors d'imatges, la TV educativa i posteriorment el vídeo s'han anat introduint en alguns centres i en alguns currículums. Tecnològicament parlant, el segle XX, ha estat bàsicament audiovisual: el cinema, la fotografia, la ràdio i la TV han configurat un món on la imatge té un paper primordial en la comunicació. En l'actualitat tots aquests mitjans s'estan integrant en el nou mitjà de mitjans que és Internet. Cada cop més la fotografia, la ràdio, la TV, s'estan referenciant a d'altres pantalles i entorns, la majoria d'ells relacionats amb Internet.

En aquest procés de convergència entre les TIC i els Mitjans Audiovisuals, avui en dia serà més fàcil treballar l'audiovisual a l'escola a partir de les eines TIC i sobre tot d'Internet. D'altra banda, el referent audiovisual es troba encara en els formats propis del segle XX. El cinema, la ràdio i la televisió han desenvolupat uns formats narratius determinats pels canals i formats corresponents. Internet està canviat i canviarà els formats i els canals audiovisuals.

Als centres educatius s'està experimentant també en aquesta convergència de mitjans. Els blocs i els publicadors de vídeo permeten editar fàcilment. Això pot facilitar la tasca dels docents. Els mateixos alumnes de secundària poden publicar i de fet ja publiquen vídeo a la web. Un simple mòbil i un portàtil es poden convertir en un estudi de postproducció de TV, fent servir els programes adequats, només variarà la compressió i definició, però els efectes i mescles semblants a les d'abans. De programaris hi ha a tots els sistemes, Linux OSX i Windows tenen tots els seus propis entorn lligats als formats com ".avi", ".mov" o els estàndars "Mpeg", "Divx" i "mp3" estan essent els darrers formats per a llargmetratges, curts o clips. En definitiva, les noves possibilitats de la xarxa estan fent un Internet més audiovisual.

La finalitat d’aquest mòdul és la introducció en el món del vídeo digital i d'Internet. Que conegueu i proveu els estris necessaris per enregistrar, publicar i compartir un vídeo a la xarxa. Les quatre primeres pràctiques són una introducció al vídeo digital, als principals tipus de continguts i serveis de vídeo a la xarxa i a les càmeres de vídeo actual. Les tres darreres, ofereixen una ampliació indicant-vos com publicar, com editar, com cercar, com compartir, com crear canals, vídeoblogs, podcasting, etc.

Objectius

 • Descobrir l'evolució del vídeo digital i la seva integració a Internet.
 • Aprendre a cercar i conèixer els diferents continguts educatius de vídeo que hi ha a la xarxa.
 • Descobrir els principals publicadors de vídeo de la xarxa i saber cercar contiguts educatius.
 • Conèixer les diferents possibilitats dels formats de càmeres de vídeo i el seu ús.
 • Descobrir les diferents eines de comunicació de vídeo a la web i les sees possibilitats didàctiques

Continguts

 • Vídeo digital.
 • Educació i vídeo Educatiu a Internet.
 • Vídeo i web 2.0
 • Càmeres de vídeo.
 • Publicació de vídeo a la web.
 • Edició de vídeo a la web.
 • Eines de comunicació de vídeo a la web.