Presentació

Per tal d'iniciar aquest curs us proposem un mòdul centrat en la reflexió sobre l'ús del vídeo als centres educatius i en concret es centrarem en el vídeo a la web. Ho farem sobretot a partir dels nous currículums i de la incorporació de l'educació en comunicació audiovisual i en concret de la competència comunicativa audiovisual. Partirem de diferents documents sobre les competències i els nous currículums, coneixerem els principals recursos sobre Educació en Comunicació Audiovisual (ECA) i sobre la competència comunicativa audiovisual (CAV), localitzarem diferents experiències a l'entorn de la producció de vídeo i acabarem amb una proposta d'integració del fet comunicatiu en el propi centre.

En aquest mòdul us proposarem també que us introduïu en el vídeo a la web i el seu usos actuals. Observarem l'evolció del vídeo educatiu a la web i la seva implantació actual.

D'altra banda, els entorns telemàtics i les seves eines ens donen espais per a la reflexió conjunta i el debat. És per això que us anirem proposant al llarg d'aquest mòdul un conjunt de qüestions per debatre amb les membres que integren l'aula del curs del vostre grup.

Objectius

  • Entendre el que significa l'Educació en Comunicació Audiovisual (ECA) i la Competència Comunicativa Audiovisual (CAV).
  • Conèixer l'evolució del vídeo a la xarxa en relació al seu ús a l'educació.
  • Descobrir les noves eines de la web 2.0 i les seves possibilitats.

Continguts

  • La competència comunicativa audiovisual en els nous currículums.
  • Els currículums de les àrees i l'ús del vídeo.
  • Educació i vídeo Educatiu a Internet.
  • Vídeo i web 2.0