Guia

Presentació

Curs telemàtic que promou la capacitat dels docents per fer servir el vídeo com a eina de comunicació educativa.

Objectius

 • Promoure la reflexió sobre la pràctica educativa al centre i les possibilitats d’ús del vídeo digital a la xarxa en la tasca comunicativa.
 • Conèixer els codis i les estructures narratives del llenguatge audiovisual.
 • Aprendre a desenvolupar projectes audiovisuals: plantejaments, guió, enregistraments, edició, publicació.
 • Revisar bones pràctiques de centres on la utilització del vídeo sigui una part important en la pràctica docent.

Continguts

 • El concepte de comunicació audiovisual i de competència comunicativa.
 • Possibilitats de l’ús del vídeo digital en la tasca educativa.
 • El llenguatge audiovisual.
 • El vídeo digital: Enregistraments, edició i publicació.
 • El vídeo com a motor de noves pràctiques docents en els centre educatius.

Coneixements previs

Cal tenir bons coneixements dels entorns de treball TIC i de la navegació per Internet.

Requeriments tècnics

 • Cal disposar d'un ordinador amb capacitat suficient per a l'edició de vídeo.
 • Durant el curs es publicaran vídeos en entorns com Youtube, caldria tenir els permisos específics de l'alumnat en el cas que siguin enregistrats.
 • No es treballarà amb un programa concret sinó que es fa referència als principals programes d'edició dels sistemes operatius

Metodologia


Un dels objectius principals d'aquest curs és promoure l'ús del vídeo als centres educatius. La pràctica escolar com a referent dels possibles continguts ha d'estar present en la majoria d'activitats. Les competències comunicatives audiovisuals i les digitals són els principals referents dels objectius d'aquest curs.

L'estructura dels mòduls està basada en els processos de treball d'una producció audiovisual: enregistrament, visionat, edició i producció. La tecnologia audiovisual digital i els usos que se'n deriven estan en contínua evolució. És per això que es proposa una metodologia de recerca, debat i actualització contínua dels continguts.

L'audiovisual és cada cop més un entorn de producció. Per la qual cosa, aquest curs se centra en bona part en el projecte. No és un projecte per desenvolupar al final del curs si no que s'anirà desenvolupant al llarg dels diferents mòduls, desenvolupant les capacitats referides a cada un d'ells.

Internet és actualment la referència del coneixement i en part dels nous audiovisuals. La recerca, el visionat i la publicació de continguts audiovisuals per Internet i la seva posada en comú són un altre dels referents metodològics d'aquest curs. Els mòduls estan estructurats en pràctiques basades en blocs temàtics. Les pràctiques són de diversa tipologia: produccions, cerca per Internet, visionat de produccions, lectures, anàlisi de propostes, etc.