Dinamització dels espais de comunicació

Totes les característiques esmentades als documents anteriors del mòdul exigeixen que seguiu una sèrie de normes o convencions que faciliten la lectura i l'intercanvi d'informació. Aquestes normes s'han d'entendre com a suggeriments i orientacions i no treuen que apliqueu el vostre estil personal per tal d'enriquir la informació. Cal recordar, però, que les habilitats comunicatives també es poden aprendre i que observar i adonar-nos dels vostres punts febles us facilitarà molt la millora.

Aquí només destacarem alguns suggeriments i reflexions que us poden ser d'utilitat als espais de comunicació compartits, tot i que moltes poden ser aplicades també en la comunicació personal per correu electrònic.

Fòrums i debats

En general els fòrums informals no requeriran de la participació de la persona formadora d'una manera constant tot i que és recomanable que els segueixi per detectar dubtes o situacions en què convingués intervenir-hi.

En canvi, els debats i els fòrums de dubtes de cada mòdul requereixen que es faci una tasca de dinamització i moderació constant. Al final de cada debat és important realitzar una síntesi que reculli les idees més importants, síntesi que pot fer la pròpia persona formadora, tot i que també pot estimular que la facin els i les estudiants.

És freqüent que la persona formadora tingui tendència a intervenir als debats tot oferint la seva pròpia opinió o responent a cadascun dels missatges: moderar un debat en línia implica anar "estirant" fils de conversa per tal que els i les estudiants intercanviïn les seves opinions, reforcin o discuteixin punts de vista, incorporin noves idees i canviïn aquelles que es descobreixen com a poc ajustades.

Als debats s'ha d'arribar a un equilibri entre intervenir-hi massa o intervenir-hi massa poc: la funció de guia de la persona formadora esdevé aquí particularment important i visible. Cal animar la participació sense donar la pròpia opinió: això correspon a les persones que s'estan formant.

La redacció dels missatges

El primer que cal és tenir quelcom a dir. Però un cop sabeu què voleu dir heu d'ordenar i estructurar les idees, relacionar-les, agrupar-les, donar-les la forma que voleu, expressar-les d'una manera efectiva i clara. Aquests consells poden servir de guia:

 • Llegir amb atenció tot allò que hagin escrit els participants per tal d'evitar que es repeteixin idees i consultes ja realitzades.
 • Pensar abans d'escriure amb la finalitat de detectar les idees clau i els punts més importants que voleu destacar. Reflexionar també sobre la forma en la qual presentareu la informació i fer un esforç de brevetat i claredat.
 • A l'hora de redactar, tenir en compte la persona destinatària (què sap? Què necessita saber? Com pot entendre allò que li dic? Quin punt de vista té? Quina reacció espero que tingui?), però també la imatge que voleu transmetre de vosaltres.
 • Escriure paràgrafs curts, resumir les idees. La clau és utilitzar un paràgraf per a cada idea i separar-los gràficament per fer més àgil la lectura. També és convenient utilitzar llistes per enumerar, destacar amb negreta, subratllat o cursiva els principals conceptes, tot evitant l'abús d'aquests formats.
 • Utilitzar frases curtes i evitar al màxim les frases subordinades per a agilitzar la lectura.
 • Escriure preferentment en minúscules i reservar les majúscules per a casos molt concrets i especials. Les majúscules a un missatge indiquen que esteu cridant i poden convertir un text en quelcom fins i tot ofensiu. A més, un text en majúscules es llegeix més lentament.
 • Saludar i acomiadar-se correctament, tal i com faríeu a una trobada presencial, i utilitzar un llenguatge directe, proper, correcte, respectuós.
 • Revisar la gramàtica i l'ortografia.
 • Triar amb cura què dieu, deixar portes obertes a les persones receptores perquè manifestin els seus dubtes (“Esteu d'acord?”, “Què en penseu?”) i sol·licitar aclariments dels missatges de participants que hagin plantejat dubtes. Penseu que els missatges són llegits un temps després d'haver estat escrits, la resposta es rep també posteriorment i, en utilitzar un codi escrit, no disposeu dels recursos del codi oral que us permeten verificar que la persona a qui us heu adreçat ha entès el vostre missatge.
 • És molt important triar un assumpte o tema del missatge que sigui prou descriptiu per tal d'ajudar a qui el llegeixi a situar-se abans d'obrir-lo, però també per a trobar una aportació fàcilment en el cas que la vulgueu tornar a consultar.
 • Si us referiu a informació d'una web és molt útil oferir l'enllaç directe, a més d'escriure la URL.
 • Reviseu el missatge abans d'enviar-lo. Podeu revisar diversos aspectes: és agradable a la vista? Es diferencien bé les seccions (salutació,…) i els paràgrafs? Conté tota la informació? Està ben estructurada i resulta fàcil de seguir? El to i el registre són adequats i uniformes? No hi ha faltes d'ortografia i està ben puntuat? Si voleu resposta, ho heu especificat? Heu afegit els documents que volíeu adjuntar? És l'assumpte del missatge prou descriptiu?, etc.

De ben segur que moltes d'aquestes indicacions ja les poseu en pràctica, però ser-ne conscients sempre és útil. Cada persona ha de trobar les seves pròpies estratègies: hi ha qui primer pren notes, qui redacta un esborrany al bloc de notes , qui escriu directament a la finestra final, qui deixa passar un temps abans de revisar el missatge o qui l'escriu, el revisa i l'envia. Això sí, amb el temps acabareu definint el vostre estil propi i la vostra estratègia: l'esforç que feu inicialment es rendibilitza amb la pràctica.

Presa de decisions

Consulteu aquest dos missatges i esbrineu en quin moment clau del curs estan escrits i la funció que tenen. Penseu quins són els punts forts dels missatges i quins aspectes es podrien millorar.

Si feu primer un esborrany és millor que no utilitzeu un processador de textos, que afegeix codi amb el format, sinó un programa que escrigui en text pla, com el bloc de notes.

Orientacions per a guiar la participació

A l'hora de participar en el debat la persona formadora pot orientar els i les estudiants amb alguns consells. Tot seguit us oferim un llistat de recomanacions que podeu adaptar a cada grup concret:

 • Intenteu escriure missatges breus, que són més dinàmics i afavoreixen l'intercanvi d'opinions.
 • Els debats són més efectius i agradables si compartiu petites reflexions que si intenteu fer una tesi en els vostres missatges.
 • És millor escriure diversos missatges, cadascun amb una idea clara, que un missatge que intenti respondre moltes preguntes alhora.
 • L'ús d'arxius adjunts dificulta la dinàmica del debat. Utilitzeu-los només en cas absolutament necessari.
 • Llegiu els missatges dels vostres companys i companyes abans d'enviar la vostra aportació i comenteu, mostreu la vostra conformitat, discrepeu, amplieu… si us sembla adient.
 • Lligueu la vostra intervenció amb la d'alguna intervenció anterior i deixeu la porta oberta a les opinions dels altres per a ajudar a construir en grup.
 • Evidentment, mostreu el màxim respecte envers els vostres companys i companyes les seves opinions.
 • Escriure el vostre nom al final de cada missatge facilita visualitzar quan la vostra intervenció ha finalitzat.
 • Expresseu els vostres dubtes sense por, per petits o evidents que us semblin. Sempre hi pot haver alguna persona que tingui el mateix dubte i us agraeixi el cop de mà.

Reflexió i preparació

Us hauria anat bé disposar d'aquestes recomanacions per participar a un debat formatiu? El llistat anterior el podeu utilitzar per orientar la participació quan gestioneu els vostres cursos. Adapteu-lo i ajusteu les recomanacions de manera que us sentiu còmodes proposant el text al vostre grup de participants.

Dinamització dels xats

Els xats, com els fòrums, poden ser informals o formals. En el cas dels xats formals per debatre en temps real un tema concret o per fer una pluja d'idees, per exemple, pot resultar necessari recórrer a estratègies de moderació, especialment a partir de 4-5 participants. Si es programa un xat moderat, les persones que hi participen han de conèixer d'antuvi la dinàmica que se seguirà.

Exemple d'instruccions per a la moderació d'un xat:

 • La sala estarà disponible per a la conversa des de 10 minuts abans de l'hora d'inici, és a dir, a les xx h. Aquests 10 minuts i els primers cinc minuts són per a salutacions. Si entreu a partir de les xx h és preferible que no saludeu, a la banda dreta ja es veu que hi heu entrat.
 • Per a intervenir cal demanar torn de paraula tot escrivint un asterisc *
 • Podeu demanar torn de paraula en qualsevol moment.
 • Aniré donant els torns de paraula per ordre de sol·licitud.
 • Quan hàgiu acabat la vostra intervenció escriviu una "F", per indicar "Final". D'aquesta manera podré donar pas a la persona següent.
 • Si voleu fer intervencions llargues és recomanable que les escriviu prèviament a la llibreta de notes, les copieu i les enganxeu, per a agilitzar la conversa.

Preparació

Com en el cas de les recomanacions per a la participació als fòrums, adapteu i ajusteu les recomanacions del xat de manera que us sentiu còmodes proposant el text al vostre grup de participants.