Eines per a la comunicació

Moodle és una plataforma que va ser concebuda, des dels seus inicis, per oferir un entorn que permetés l'aprenentatge cooperatiu. El disseny inicial que va dur a la génesi de Moodle es podia resumir en aquesta idea: aprenem en interacció amb l'entorn i amb l'altri, aprenem quan construïm, especialment per a l'altri.

Així doncs, les eines per a la comunicació no només han de permetre, sinó que han d'afavorir i fomentar la comunicació i la interacció entre tots els membres del grup de manera que possibilitin la construcció conjunta, que ha de ser la base de l'aprenentatge.

La comunicació a Moodle

L'entorn Moodle d'Odissea no disposa d'una funcionalitat de correu electrònic, de manera que totes les persones que participen a un curs han de tenir un compte de correu extern en el qual poder rebre els missatges. Això no obstant, dins l'entorn trobem tres eines específiques per a la comunicació que són alhora tres eines bàsiques per a l'aprenentatge:

 • Fòrum
 • Xat
 • Missatges

Participar als espais compartits requereix seguir unes normes per tal que l'intercanvi d'opinions i experiències sigui ric i respectuós. Cada espai té, a més, unes característiques i funcions pròpies que condicionen com ha de ser aquesta comunicació.

El fòrum

Els fòrums són espais per a la construcció conjunta d'aprenentatges en els quals es desenvolupen converses sobre diferents temes. Permeten la comunicació asíncrona, és a dir, els missatges queden al servidor i cada estudiant els pot llegir (i respondre) quan es connecta. Aquesta asincronia facilita una comunicació reflexiva ja que hi ha temps per pensar i redactar els missatges, consultar informació addicional i fins i tot editar i refer el text una vegada enviat. Llevat dels fòrums configurats per a grups separats, els missatges són visibles per a totes les persones que participen al curs.

La comunicació que s'esdevé als fòrums està estructurada a dos nivells:

 1. Fils o temes de discussió o debat. El llistat de temes apareix en obrir el fòrum.
 2. Missatges. Cada fil o tema de debat està format pel missatge inicial i les respostes que s'hi han anat enviant.

Fòrums, temes i missatges

Fòrums, temes i missatges

Els fòrums contenen temes (o fils) de debat, cadascun amb un missatge inicial i els missatges de resposta.

Els fòrums es poden utilitzar amb finalitats diverses, des d'un espai informal de comunicació, sempre disponible, a espais on desenvolupar activitats avaluatives i restringides en el temps, com un debat sobre un tema del curs. Les característiques dels missatges i de la comunicació que hi té lloc seguirà patrons més o menys formals.

En general convé assumir que les persones que participen al curs no coneixen les característiques específiques dels diferents tipus de fòrum i, per tant, la persona formadora haurà d'oferir orientacions sobre com utilitzar l'espai.

Hi ha diverses modalitats de fòrums. Segons com s'hagin configurat hi haurà fòrums amb un únic tema de debat o amb diversos temes, fòrums en els quals els estudiants poden obrir temes o no, etc. Els fòrums bàsics són:

 • Fòrum estàndard per a ús general: és un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema en qualsevol moment. És el fòrum més utilitzat, el que apareix a la imatge anterior.
 • Un debat simple: conté un sol tema, tot en una pàgina. Útil per a debats breus i enfocats o per fer la presentació inicial.
 • Fòrum de preguntes i respostes: només el professorat pot iniciar una discussió, per exemple amb una pregunta; els i les estudiants no veuran les respostes dels altres fins que no hagin enviat la seva resposta.
 • Cada persona envia un debat: cada persona pot enviar exactament un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes). Aquest és útil quan es pretén que cada estudiant iniciï un debat, centrat per exemple en les seves reflexions sobre el tema de la setmana, i que la resta de participants puguin respondre.

Els fòrums es poden utilitzar amb finalitats avaluatives ja que permeten qualificar la participació de cada estudiant. Aquesta opció es pot configurar, tot seleccionant l'escala de qualificació, en el moment de crear el fòrum.

Un fòrum avaluatiu

Cada missatge es pot valorar segons l'escala que s'hagi seleccionat als paràmetres de l'activitat.

Exploració

Quin tipus de fòrums hi ha actius a l'aula virtual d'aquest curs? En quins has participat? Quines diferències tenen?

Seguiment dels fòrums

Si una persona està subscrita a un fòrum rebrà tots els missatges nous al seu correu particular. A més, a cada fòrum es pot activar la funcionalitat de destacar els missatges no llegits. Per tal que el sistema destaqui els missatges que encara no s'han llegit cal, de manera addicional, activar el seguiment dels fòrums al perfil personal.

Seguiment dels fòrums

Les opcions de seguiment de cada fòrum apareixen a la capçalera. En aquest cas la subscripció és obligatòria, però el seguiment dels missatges no llegits és opcional. Tal i com apareix a la imatge el seguiment està activat. Si no estigués activat apareixeria el text "Fes el seguiments de missatges no llegits" en comptes de "No facis el seguiment de missatges no llegits".

En el cas que tingueu activat el seguiment dels missatges no llegits, a la pàgina principal del curs apareixerà un senyal al costat del fòrum que té missatges nous.

Missatges no llegits

Dins el fòrum el mateix senyal us indicarà quants missatges nous hi ha a cada tema de debat.

Missatges no llegits

Si un curs té diversos fòrums actius és recomanable seguir la seva activitat mitjançant subscripció. Per evitar que el correu electrònic rebi una allau de missatges es pot seleccionar al perfil personal l'opció "Assumptes: rebre un correu diari només amb els assumptes", al paràmetre "Tipus de resum de correu".

Exploració

Comproveu que al vostre perfil teniu activat el seguiment dels fòrums. Consulteu els fòrums del curs i mireu a quins fòrums us hi heu subscrit i a quins teniu el seguiment activat. És possible que alguns tinguin la subscripció obligatòria.

El xat

El xat és una eina per a la comunicació síncrona, és a dir, cal que totes les persones que hi volen participar estiguin dins la sala de xat alhora. Llavors, poden generar debats en els quals discutir en temps real temes específics, fer consultes, xerrades informals,… Com que la comunicació és en temps real té una immediatesa que no facilita la comunicació reflexiva que es pot donar als fòrums.

Seguiment

Les converses de xat queden enregistrades i es poden recuperar. Aquesta possibilitat està oberta tant per a la persona formadora com per als i les estudiants.

Els missatges

Els missatges són converses privades entre dues persones. Les persones formadores tenen a més l'opció d'enviar el mateix missatge als i les estudiants que seleccioni: aquesta opció està disponible des del bloc lateral "Participants".

Exploració

Accediu a la funcionalitat "Missatges", cerqueu la persona formadora del vostre grup i afegiu-la als vostres contactes. Podeu afegir més persones del grup.

Els i les estudiants tenen tendència a fer moltes consultes a través d'aquests missatges personals, sovint perquè no gosen plantejar-les als espais comuns. És important derivar des del principi aquestes consultes cap al fòrum de dubtes per diversos motius:

 1. Si la consulta es resol de manera privada la solució no resta disponible per a la resta del grup
 2. És molt probable que calgui respondre diverses vegades el mateix dubte
 3. Es complica el seguiment del curs ja que la consulta dels missatges intercanviats s'ha de fer de manera individual, participant per participant, a través de l'opció "Historial" de la finestra de missatges

Els missatges personals resulten molt adequats per fer recordatoris personalitzats sobre manca de participació o retard en el lliurament d'activitats.

En general s'han de reservar els missatges per a consultes personals i privades. Si us plantegen preguntes sobre el curs deriveu-les cap al fòrum de dubtes del mòdul.