Projecte

El projecte consisteix en revisar el Quadern fet al darrer mòdul del curs, posar-ho a l'abast dels alumnes i fer-ne el seguiment i avaluació. Per últim, també s'haurà d'elaborar un informe amb les impressions i conclusions sobre el que aporten els Quaderns Virtuals al procés d'aprenentatge.

1. Activitat a una plataforma educativa

S'haurà de revisar el Quadern fet al darrer mòdul del curs per incloure tots els comentaris del tutor/a així com per afegir més preguntes (si es considera convenient). Un cop fet això, el segon pas és crear una activitat dins d'un curs Moodle que contingui el Quadern que heu elaborat. Si el vostre centre disposa d'un entorn propi el podeu fer servir i, en cas contrari, podeu tornar a utilitzar l'entorn Moodle de pràctiques del curs. Un cop estigui creada l'activitat serà necessari que un grup d'alumnes del vostre centre la resolgui perquè els hi pugueu fer el seguiment.

2. Informe final

Per últim, un cop finalitzat el seguiment del Quadern amb l'alumnat, heu de fer una anàlisi i valoració del projecte final que heu elaborat. Sobretot, el que es demana és la concreció de:

  • Aportacions al procés d'aprenentatge-ensenyament de l'alumnat que heu trobat amb el QV sobre l'aspecte del currículum triat.
  • L'entorn virtual d'aprenentatge treballat: aspectes que pot aportar a la tasca dels mestres, professors, aspectes que pot aportar al treball de l'alumnat.
  • Altres aspectes que considereu adients d'anàlisi i valoració.

El resultat d'aquest informe final pot ser un text, una pàgina de Google sites, un bloc o, fins i tot, un llibre de la Prestatgeria.