Consideracions prèvies

Tal i com hem vist al mòdul anterior, hi ha dues formes principals de publicar un Quadern: a una pàgina web (mitjançant un enllaç) o bé a través d'una plataforma educativa, com ara Moodle. Aquest mòdul, que aprofundeix en aquesta última forma de publicació, s'organitza en les pràctiques següents:

 • Les quatre primeres pràctiques són obligatòries i tracten la publicació d'un Quadern dins de la plataforma educativa Moodle.
 • L'altra pràctica (la 5 ) explica més a fons com integrar Quaderns Virtuals en el gestor de continguts de intranet de centre. Com que aquesta plataforma té una certa complexitat, la pràctica 5 té un caràcter opcional i, per tant, no és requerida per superar el mòdul.

Objectius

Amb l'elaboració d'aquest curs, ja us heu familiaritzat amb l'edició dels Quaderns. Ara es tracta d'aprofundir encara més en les possibilitats de publicació que ofereix aquest entorn. En definitiva, en aquest mòdul, es pretén:

 • Conèixer els beneficis de la integració de Quaderns Virtuals a qualsevol plataforma educativa (i en especial a Moodle) des del punt de vista del professorat i, també, des del punt de vista de l'alumnat.
 • Aprendre a incloure Quaderns Virtuals dins de Moodle.
 • Configurar i analitzar els diferents paràmetres del Quadern Virtual, així com les seves conseqüències.
 • Analitzar el seguiment de les activitats que duen a terme els alumnes amb QV des d'aquestes plataformes.

Continguts

 • Avantatges de la publicació d'un Quadern a una plataforma educativa
 • Procés de publicació de Quaderns Virtuals des de:
  • Moodle
  • Intranet de centre
 • Seguiment i avaluació dels Quaderns Virtuals a les plataformes.

Pràctiques