Objectius

Amb l'elaboració d'aquest curs, ja us heu familiaritzat amb l'edició dels Quaderns. Ara es tracta de veure les possibilitats de publicació que ofereix aquest entorn:

  • Publicar Quaderns Virtuals a través de diferents pàgines web:
    • Google sites
    • XTECBlocs
    • Prestatgeria

Continguts

  • Cicle de vida d'un Quadern Virtual
  • Publicació d'un QV com a enllaç a Google sites, XTECBlocs i la Prestatgeria

Pràctiques