Objectius

Amb aquest mòdul es pretén:

  • Adquirir les habilitats que permetin crear preguntes del tipus zones sensibles, en totes les seves modalitats
  • Adquirir les habilitats per afegir material addicional de tipus JClic

Continguts

  • Creació i edició de preguntes de zones sensibles amb les seves modalitats de:
    • Selecció de zones sobre una imatge
    • Selecció lliure de punts sobre una imatge
    • Unir punts
  • Creació i edició de material addicional de tipus JClic

Pràctiques