L'objectiu d'aquesta pràctica és ampliar els coneixements adquirits a la pràctica anterior i crear preguntes d'arrossegar, escalar i girar imatges.

Preguntes d'arrossegar imatges

Per fer aquesta pràctica, necessiteu els fitxers m3_p2_puzle.jpg, m3_p2_puzle1.jpg, m3_p2_puzle2.jpg, m3_p2_puzle3.jpg i m3_p2_puzle4.jpg que trobareu al fitxer m4_p7.zip dels materials del curs.

En aquesta pràctica, es proposa la creació d'una pregunta d'arrossegar, que s'afegirà al full d'arrossegar del Quadern dels planetes. Es tracta d'arrossegar quatre peces d'un puzle per compondre la imatge següent:

 Puzzle del Sistema Solar
Per fer-ho, caldrà, a més, girar i/o escalar alguna d'aquestes peces.

Imatge Imatge de la pregunta d'arrossegar que es proposa

L'escenari de fons està format pel fitxer m3_p2_puzle.jpg, i les peces de la imatge per compondre es troben als fitxers m3_p2_puzle1.jpg, m3_p2_puzle2.jpg, m3_p2_puzle3.jpg i m3_p2_puzle4.jpg.


Creació i edició d'una pregunta d'arrossegar imatges

Continuant amb el Quadern encetat i ampliat al llarg de les pràctiques d'aquest curs, és recomanable crear una pregunta nova al full Arrossegar que heu afegit a la pràctica anterior.

En aquest cas, heu de posar Puzle a la pregunta d'arrossegar nova.

Tingueu en compte que heu d'importar a l'espai de treball d'aquest Quadern les imatges que necessitareu per a aquesta pregunta abans de començar-ne l'edició.

Pregunta d'arrossegar

Després d'escriure el títol i l'enunciat, activeu les caselles:

  • Alinea automàticament els objectes dins les zones de destí: centra cada peça del puzle a la zona de destí. Aquesta opció es pot desactivar i veure els resultats de les dues maneres.
  • Permet girar els objectes: com s'ha comentat anteriorment, algunes de les peces s'han de girar per muntar el puzle correctament. A més, quan s'activa aquesta casella, us apareix el camp de text Gira en múltiples de n graus, que permet fer les rotacions en múltiples del nombre de graus indicats en aquest camp. En aquest cas, per exemple, podeu fer que les peces girin en múltiples de 90 graus.
  • Permet escalar els objectes: per compondre el puzle també és necessari escalar una peça (és a dir, fer-la més gran o petita). Per tant, cal permetre escalar els objectes en múltiples d'1. Això ho indicareu al camp de text Escala en múltiples de, que apareix quan marqueu aquesta casella.

En canvi, heu de desactivar les caselles següents:

  • Desordena els objectes per arrossegar de manera que les peces sempre apareixeran en la mateixa posició inicial, és a dir, no es desordenaran.
  • Arrossega els objectes només dins les zones de destí: per permetre moure les peces a més zones que no només les zones destí.
  • Mostra les zones destí: evita que apareguin els marcs de les zones de destinació. Aquesta opció es pot activar i després comparar els resultats.

A més, també cal omplir:

  • Ajust de la mida de les zones de destí, on posareu 0 píxels, ja que no cal ampliar la mida de les zones de destinació, sinó el puzle es veurà amb separacions. Per entendre millor com funciona aquest camp, es recomana posar diferents valors i estudiar-ne el comportament.
  • Fons: per indicar la imatge de fons (que heu importat prèviament al vostre espai). En aquest cas, m3_p2_puzle.jpg.

Creació i edició del objectes per arrossegar

Per afegir a la pregunta les peces del puzle, és a dir, els objectes per arrossegar, s'ha de seguir un procés similar al vist a la pràctica anterior.

Per crear un objecte arrossegable, cal clicar al botó Afegeix. Afegeix zona d'origen
Edició d'un objecte arrossegable i la seva posició inicial A Imatge, heu de triar el fitxer que correspon al primer objecte arrossegable: m3_p2_puzle1.jpg.
A Text, en aquest cas, no cal escriure res. En qualsevol cas, si escriviu alguna cosa, veureu que apareix a sobre de la imatge triada anteriorment, i més concretament, a la part inferior esquerra.
A Amplada i Alçada, l'editor detecta automàticament les mides de la imatge (56 i 133) i, per tant, no cal modificar aquests camps.
Zones d'origen Aquest procediment s'ha de repetir per a la resta de peces del puzle (m3_p2_puzle2.jpg, m3_p2_puzle3.jpg i m3_p2_puzle41.jpg).

Creació i edició de la posició inicial i de la solució

Un cop definits els objectes arrossegables, només queda indicar la seva posició inicial i la solució, és a dir, a quina zona ha d'estar cadascun dels objectes perquè la resposta sigui correcta.

Per indicar la posició inicial, cal seleccionar Inicial a la llista Posicionament i clicar al botó Edita. Afegeix resposta

S'obrirà una finestra que el primer cop contindrà tots els objectes arrossegables definits anteriorment amuntegats a la part superior esquerra de la imatge.

Resposta correcta

Per definir la posició inicial d'aquests objectes, caldrà, doncs, arrossegar-los fins a la posició desitjada. En aquest cas, per exemple, podeu alinear-los a la part inferior de la imatge.

Resposta correcta

Un cop definida la posició inicial, cal posar la solució. De moment, l'editor només permet indicar una única solució. Els passos que cal seguir per fer-ho són molt semblants als que acabeu de veure.

Per indicar la solució, cal seleccionar Solució a la llista Posicionament i clicar al botó Edita. Afegeix resposta

Ara només queda arrossegar els objectes fins a la posició correcta. Tingueu en compte que hi ha dues imatges que heu de girar (m3_p2_puzle1.jpg i m3_p2_puzle2.jpg) i una que heu d'escalar (m3_p2_puzle4.jpg).

Per girar una imatge, cal situar-se amb el ratolí a sobre d'alguna de les cantonades, clicar-hi i arrossegar el ratolí fins a girar-la en la posició desitjada. Afegeix resposta Afegeix resposta Per escalar una imatge, cal situar el ratolí a sobre d'algun dels costats i arrossegar-lo fins que la imatge tingui la mida desitjada.

Resposta correcta

Un cop estigui la solució definida, només caldrà clicar al botó Accepta i guardar tots els canvis amb el botó Desa.

Per visualitzar el resultat de la pregunta, cal clicar al botó Previsualitza.

Comproveu que les respostes són correctes i que corresponen a la solució definida.

Tingueu en compte que, si modifiqueu alguna de les imatges, heu de netejar la memòria cau del vostre navegador perquè aquests canvis es facin efectius. Consulteu les preguntes freqüents de la web de Quaderns Virtuals si teniu dubtes de com fer-ho.