L'objectiu d'aquesta pràctica és adquirir les habilitats i els coneixements que permetin la creació de preguntes del tipus arrossegar. Recordeu que les preguntes d'arrossegar són aquelles que permeten desplaçar, amb el ratolí, un o més objectes (text o imatges) per la pantalla fins a uns llocs determinats.

Preguntes d'arrossegar text

Per fer aquesta pràctica, necessiteu el fitxer m3_p1_planetes.jpg que podeu descarregar a continuació:
m3_p1_planetes.jpg

En aquesta pràctica, es proposa la creació d'una pregunta d'arrossegar, que s'afegirà a un full nou del Quadern dels planetes.

Es tracta d'arrossegar un per un els noms dels planetes del Sistema Solar fins a la casella corresponent.

Imatge Imatge de la pregunta d'arrossegar que es proposa

L'escenari de fons està format pel fitxer m3_p1_planetes.jpg, i el nom de cada planeta el creareu com a text des de l'editor mateix de Quaderns Virtuals.

Creació i edició d'una pregunta d'arrossegar text

Continuant amb el Quadern encetat i ampliat al llarg de les pràctiques d'aquest curs, és recomanable crear un full nou i afegir una pregunta nova.

Recordeu els botons:

Afegeix full Afegeix un full nou
Afegeix pregunta Afegeix una pregunta nova

En aquest cas, heu posat Arrossegar al títol del full nou i Arrossega text a la pregunta d'arrossegar nova.

Tingueu en compte que heu d'importar a l'espai de treball d'aquest Quadern la imatge que necessitareu per a aquesta pregunta abans de començar-ne l'edició.

Recordeu que, per importar fitxers al vostre espai de l'editor, podeu seguir els passos explicats a la pràctica 4 del mòdul 1.

Pregunta d'arrossegar

Després d'escriure el títol i l'enunciat, activeu les caselles:

  • Desordena els objectes per arrossegar: perquè, cada vegada que es faci la pregunta, apareguin els noms dels planetes desordenats, a la part inferior de la pantalla.
  • Arrossega els objectes només dins les zones de destí: de manera que cada nom d'un planeta només pugui ser arrossegat dins qualsevol de les zones de destí que tingui definida la pregunta. Així, si qualsevol d'aquests noms s'arrossega fora d'una zona de destí, el nom del planeta tornarà al seu lloc inicial.
  • Alinea automàticament els objectes dins les zones de destí: centra cada nom de planeta a la zona de destí. Aquesta opció es pot desactivar i veure els resultats de les dues maneres.

En canvi, les caselles següents les heu de desactivar:

  • Mostra les zones destí: evita que apareguin els marcs de les zones de destinació.
  • Permet girar els objectes, Permet escalar els objectes i Ajust de la mida de les zones de destí: aquestes opcions les veureu més endavant.

A Fons, obriu el desplegable i trieu el fitxer m3_p1_planetes.jpg (que heu importat prèviament al vostre espai).

Creació i edició dels objectes per arrossegar

És ara el moment d'afegir a la pregunta els objectes que s'han de poder arrossegar, és a dir, els noms dels planetes.

Per crear un objecte arrossegable, cal clicar al botó + Afegeix. Afegeix zona d'origen
Edició d'un objecte arrossegable i la seva posició inicial A Imatge, en aquest cas, no heu de triar res, ja que l'objecte arrossegable només estarà format per text.
A Text, escriviu el nom del primer planeta, és a dir, Mercuri.
A Amplada i Alçada, s'ha d'escriure la mida desitjada per al text, en aquest cas: 50 i 14.
El resultat del primer objecte arrossegable és: Primera zona d'origen afegida

El programa ha afegit la línia que defineix el primer objecte amb el nom del planeta que heu escrit al camp Text.

Zones d'origen Aquest procediment s'ha de repetir per a tots els noms dels planetes.

Creació i edició de la posició inicial i de la solució

Un cop definits els objectes arrossegables, només queda indicar la seva posició inicial i la solució, és a dir, a quina zona ha d'estar cadascun dels objectes perquè la resposta sigui correcta.

Per indicar la posició inicial, cal seleccionar Inicial a la llista Posicionament i clicar al botó Edita. Afegeix resposta

S'obrirà una finestra que el primer cop contindrà tots els objectes arrossegables definits anteriorment amuntegats a la part superior esquerra de la imatge.

Resposta correcta

Per definir la posició inicial d'aquests objectes caldrà doncs, arrossegar-los fins a la posició desitjada. En aquest cas, per exemple, podeu alinear-los a la part inferior de la imatge.

Resposta correcta

Un cop definida la posició inicial, cal posar la solució. De moment, l'editor només permet indicar una única solució. Els passos que cal seguir per fer-ho són molt semblants als que acabeu de veure.

Per indicar la solució, cal seleccionar Solució a la llista Posicionament i clicar al botó Edita. Afegeix resposta

Ara només queda arrossegar els objectes fins a la posició correcta.

Resposta correcta

Un cop estigui la solució definida, només caldrà clicar al botó Accepta i guardar tots els canvis amb el botó Desa.

Per visualitzar el resultat de la pregunta, cal clicar al botó Previsualitza.

Comproveu que les respostes són correctes i corresponen a la solució definida.

Quan prepareu la imatge de fons, tingueu en compte que heu de reservar un espai per situar inicialment els objectes. A més, tingueu en compte que, a vegades, pot ser convenient modificar el color del marc.