Desplegant el menú Imatge s'accedeix a una sèrie d'opcions que permeten fer diferents modificacions a la imatge. A continuació veureu algunes de les més habituals.

Escalar una imatge

Quan s'escala una imatge es modifiquen les seves mides. No s'ha de confondre, però, escalar una imatge en veure-la més gran o més petita. Quan l'escaleu esteu canviant la seva mida, útil, per imprimir, per enviar per e-mail, per inserir en un document, … En canvi una imatge es pot veure més gran o més petita, segons el percentatge en que es visualitza, sense que la seva mida hagi variat.

Pràctica

 • Feu una cerca a Internet que sigui del vostre interès. (Podeu cercar-la al Banco de Imágenes del CNICE) i deseu-la al vostre ordinador.
 • Obriu-la amb el Gimp.
 • Aneu a Imatge | Escala la Imatge. S'obrirà la següent finestra:

Escalar la imatge

 • A Mida de la imatge podreu modificar les dimensions de la imatge, deixant a la vostra elecció la unitat en que es mesura la imatge en: píxels, percentatge, polzades, mil·límetres, punts, piques i altres unitats, i que es pot triar desplegant les opcions de la dreta.
  Si es canvia només l'amplada o l'alçada, la imatge quedarà deformada. Podeu optar per l'opció més recomanable que és la d'escalar mantenint la relació entre les proporcions.
  Al costat dels valors hi ha una icona que ens ho indica, i només cal clicar a sobre per canviar l'opció:
  Mantenir la proporció Icona d'una cadena amb les anelles tancades: canviant l'amplada l'alçada es modifica de manera proporcional, i a l'inrevés.
  No mantenir la proporció Icona d'una cadena amb les anelles obertes: permet modificar l'amplada o l'alçada per separat. La imatge es deforma.
 • Cliqueu el botó Escala, i la imatge canviara de mida.
 • Si ho desitgeu podeu desar la imatge o bé descartar els canvis.

Escalar el llenç

Pot ser que el que us interessi no sigui escalar la imatge, sinó escalar la zona on treballeu, és a dir, el que seria el full o el llenç, obtenint així una imatge més gran o més petita que la que teníeu però sense modifica la mida de la imatge original, sinó afegint superfície en blanc o retallant-la.

Pràctica

 • Obriu el amb el Gimp la imatge que heu fet servir en la pràctica anterior.
 • Aneu a Imatge | Mida del llenç. S'obrirà la finestra on podreu definir la mida del llenç i la situació que voleu que prengui la imatge original:
  Definir la mida del llenç
  Com a la pràctica anterior indiqueu quina mida voleu, tenint en compte si voleu que sigui o no proporcional.
  A la part inferior de la pantalla podeu definir el desplaçament de la imatge original, és a dir, on voleu que quedi situada en el nou llenç que tindrà les noves dimensions que heu determinat. Ho podeu fer indicant les coordenades X i Y, o clicant el botó Centre. A sota podeu anar veient com quedarà.
 • Cliqueu al botó Canvia la mida per confirmar que voleu fer els canvis que heu indicat.
 • Si ho desitgeu podeu desar la imatge o bé descartar els canvis.

El bisturí: Escapçar o canviar la mida de la imatge

L'eina bisturí Escapça o canvia la mida d'una imatge permet crear una imatge nova a partir d'un tros seleccionat de la imatge original retallant i suprimint tot el que queda fora de la selecció:

Pràctica

 • Descarregueu al vostre ordinador la imatge a la que accedireu des d'aquest enllaç
 • Obriu-la amb el Gimp.
 • Seleccioneu l'eina bisturí Escapça o canvia la mida d'una imatge, que trobareu a la capsa d'eines del Gimp.
 • Amb el bisturí seleccioneu un àrea rectangular de la imatge que contingui el peix, aquest àrea serà la nova imatge. La zona no seleccionada queda fosca i s'obre un quadre com el següent, que us mostra les dades de la part que heu seleccionat a més de que us permet modificar-les, bé variant els punts dels Origens X i Y, amb la qual cosa la selecció anirà amunt i avall (Origen Y), i cap a la dreta o esquerra (Origen X), o bé variant l'Amplada i l'Alçada:

Dades del bisturí

 • Cliqueu al botó Escapça i la imatge quedarà retallada, deixant el tros d'imatge que correspon a la part seleccionada amb el bisturí i eliminant la resta.
 • Deseu la imatge.

Modificar una capa o selecció

A la caixa d'eines hi ha també un grup d'eines anomenades de transformació que serveixen per modificar una selecció o una capa de la imatge. De les capes es parlarà a la pràctica 6.

A aquest grup d'eines es pot accedir també des del menú Eines | Eines de transformació que trobareu a la barra de menús de la finestra de la imatge o bé fent clic amb el botó dret sobre una selecció o la imatge. Les eines d'aquest grup són: Mou,Bisturí, Gira, Escala, Inclina, Perspectiva, Reflexa. En la pràctica següent en fareu us de dues d'elles: la de girar i la d'escalar.

Pràctica

 • Descarregueu al vostre ordinador la imatge a la que accedireu des d'aquest enllaç
 • Obriu-la amb el Gimp i copieu-la
 • Creeu una imatge nova en blanc de aproximandament 400x300 píxels.
 • Enganxeu la imatge de la mosca 3 cops a la imatge en blanc.
 • Modifiqueu cada una d'elles per que quedi una imatge semblant a aquesta:
  Mostra.
 • La primera eina de transformació utilitzada ha estat: Escala la capa o selecció, que com les altres, es troba a la capsa d'eines del Gimp, o al menú Eines | Eines de transformació.
 • S'obrirà la finestra Escala i en les quatre cantonades de la selecció apareixeran uns quadrets.
 • Definiu la nova mida de la selecció. Ho podeu fer de dues maneres:
  • Indicant els valors a la finestra Escala
  • Estirant o encongint la selecció amb el ratolí. Per fer-ho cal fer clic en un dels quadrets que han aparegut a les cantonades i estirar fins obtenir la mida desitjada.
 • Confirmeu amb el botó Escala de la finestra Escala. Ho heu de confirmar encara que hàgiu utilitzat la segona manera indicada. En aquest cas, es possible que la finestra Escala sembli haver desaparegut, però es troba minimitzada junt amb les altres finestres del Gimp.
 • La segona eina utilitzada és Gira la capa o selecció. en fer clic sobre la selecció amb l'eina seleccionada s'obrirà la finestra Gira i en les quatre cantonades de la selecció apareixeran uns quadrets.
 • El procediment a seguir és el mateix que abans, però enlloc de modificar la mida de la selecció la girareu. Ho podreu també de les dues maneres anteriors i haureu de confirmar amb el botó Gira.
 • Per últim s'ha utilitzar l'eina Reflexa la capa o selecció

* Deseu la imatge.