Objectius

Amb aquest mòdul es pretén:

 • Conèixer i practicar diverses maneres d'obtenir imatges.
 • Presentar algunes eines bàsiques de retoc d'imatge que s'han considerat útils de cara a crear i modificar les imatges que es poden fer servir en un Quadern Virtual.
 • Adquirir les habilitats que permetin crear preguntes del tipus arrossegar

Continguts

 • Manipulació d'imatges digitals:
  • Obtenció imatges
  • Selecció de zones d'una imatge
  • Canvi de les mides d'una imatge
  • Retoc d'imatges: color i filtres
  • Treball amb capes
 • Creació i edició de preguntes d'arrossegar:
  • Identificació dels objectes a arrossegar
  • Configuració de la posició inicial i de la solució
  • Rotació i escalat dels objectes a arrossegar

Pràctiques

Les pràctiques guiades de manipulació d'imatges estan fetes amb el GIMP, però cada alumne/a pot fer servir l'editor d'imatge al que estigui habituat, encara que, llavors, les indicacions respecte a eines i menús no seran, evidentment, les mateixes.