Objectius

Amb aquest mòdul es pretén:

 • Aprendre a inserir vídeos com a material addicional.
 • Adquirir les habilitats que permetin crear preguntes del tipus omplir espais en la seva modalitat de resposta tancada, oberta i mixta.
 • Adquirir les habilitats que permetin crear preguntes de dibuix.

Continguts

 • Creació de vídeo com a material addicional
 • Creació i edició de preguntes d'omplir espais
  • Amb resposta tancada
  • Amb resposta oberta
  • Amb resposta mixta
 • Creació i edició de preguntes de dibuix:
  • Configuració de l'editor de dibuix
  • Selecció de la imatge de fons

Pràctiques