~~DISCUSSION~~

Objectius

Amb aquest mòdul es pretén:

 • Adquirir les habilitats que permetin crear preguntes del tipus ordenació en les seves modalitats de text i d'imatge.
 • Conèixer i practicar les diferents combinacions segons el tipus de text, paraules i frases.
 • Aprendre a editar i modificar arxius de so, passant per la gravació de veu i la captura d'arxius de música, amb el programa Audacity.

Continguts

 • Creació i edició de preguntes d'ordenació
  • Ordenació de text
  • Ordenació d'imatges
  • Ordenació vertical i horitzontal
 • Edició de sons amb l'Audacity:
  • Gravació de veu
  • Gravació de so des de CD
  • Mix de dos o més fitxers

Pràctiques