L'objectiu d'aquesta pràctica és adquirir les habilitats i els coneixements que permetin l'exportació i la importació de Quaderns Virtuals. L'exportació us permet fer còpies de seguretat i lliurar a altres professionals de l'ensenyament els vostres treballs. Tanmateix, amb la importació, és a dir, el procediment complementari de la exportació, podreu incorporar, al vostre espai de treball virtual, altres Quaderns i fer-ne modificacions i/o adaptacions.

Exportació de Quaderns Virtuals

Cadascun dels quaderns creats amb l'editor es pot empaquetar en un fitxer comprimit en format ZIP, que contindrà el conjunt d'elements multimèdia (imatges, vídeo, àudios…) que fa servir el quadern i un fitxer XML amb el contingut dels fulls i les preguntes i la forma d'avaluar-les.

Amb el procediment d'exportació, podreu desar o baixar un Quadern Virtual des del vostre espai virtual de treball fins al disc dur o espai local. Això us permetrà, per exemple, compartir els vostres quaderns amb qualsevol professor/a.

En primer lloc, cal clicar al botó representat per la icona del disquet, Exporta, a la dreta del quadern que voleu exportar. Exportació de quaderns

S'obrirà un quadre de diàleg on haureu d'especificar la carpeta o directori de destinació on voleu desar el fitxer .zip, així com el nom d'aquest. Un cop l'especifiqueu, haureu de clicar al botó D'acord.

Si obriu aquest fitxer comprimit que us acabeu de descarregar, podreu veure que està format per un fitxer .xml (planetes.xml, per exemple) i el conjunt d'imatges, vídeos, etc. que formen el quadern.

Recordeu que si no trobeu resposta als vostres dubtes a la secció de les Preguntes més freqüents podeu accedir al fòrum de QV i escriure el vostre comentari.

Importació de Quaderns Virtuals

Aquest procediment d'importació permetrà portar a l'espai de treball de l'Editor un Quadern Virtual, amb tots els seus fulls, preguntes i fitxers d'imatges, sons, etc.

Una vegada esteu al vostre entorn de treball de l'Editor de QV, cal clicar al botó Importa. Importa nou quadern a l'espai de treball de l'editor

Importació de quaderns

Les decisions que heu de prendre són:

  • Clicant al botó Navega…, heu d'anar a la carpeta on es troba els fitxer .zip i seleccionar-ho.
  • Si es vol canviar el nom que tindrà el quadern dins l'espai de l'editor, cal escriure-ho a la casella de l'apartat 2; en cas contrari, romandrà el mateix nom del fitxer .zip.
  • Finalment, cal clicar al botó Importa.
Una vegada importat, el quadern sortirà, amb el nom que li heu especificat, a la llista de quaderns (que apareix ordenada alfabèticament).
Per veure'l en funcionament, cal clicar al botó visualització, al costat del mateix nom.
Recordeu que, per editar-lo, només cal clicar a sobre del nom.
Quadern importat

Pràctica

Per fer aquesta pràctica, necessitareu el fitxer m1_p7.qv.zip del material del curs.

Com a pràctica, es proposa importar, al vostre espai de l'editor, el Quadern Virtual que es troba en un fitxer comprimit en format ZIP, editar-lo, fer canvis en l'ordre dels fulls i preguntes i exportar-lo.

Els passos que cal seguir per fer la pràctica són:

  1. En primer lloc, cal disposar del fitxer m1_p7.qv.zip, que heu de baixar i guardar al vostre disc dur. Recordeu la carpeta o directori on descarregueu aquest fitxer.
    Aquest fitxer no s'ha de descomprimir. Ell ja conté tota la informació que necessita el QV, amb els seus fitxers d'imatge, text, fulls, preguntes…
    Heu d'importar aquest quadern al vostre espai de l'editor amb el nom tipus_preguntes seguint les explicacions anteriors.
  2. El pas següent és editar aquest quadern, que conté diferents exemples de preguntes, modificar l'ordre dels fulls i preguntes, i guardar-ho.
  3. Per acabar, heu d'exportar aquest quadern, un cop l'hageu modificat, tot seguint els procediments explicats anteriorment.

Actualment, l'Editor no ofereix encara cap mecanisme automàtic per canviar el nom d'un Quadern un cop ja s'ha creat. Ara bé, hi ha un petit truc que us permetrà canviar el nom del Quadern: el podeu exportar i, posteriorment, tornar-lo a importar de nou amb el nom desitjat. Trobareu aquest i altres trucs a la secció de les Preguntes més freqüents.