L'objectiu d'aquesta pràctica és l'elaboració d'una nova pregunta de selecció, en concret, es treballarà la pregunta de selecció múltiple, així com diferents possibilitats de combinació de les diferents opcions de les preguntes de selecció. Cal recordar que una pregunta de selecció múltiple és aquella en què hi ha més d'una resposta correcta.

Preguntes de selecció múltiple

Recordatori: creació d'una pregunta nova al full d'un Quadern Virtual

 • Cliqueu, per situar el cursor, sobre el nom de la primera pregunta del primer full, a l'índex de l'esquerra de la pantalla d'edició del Quadern.
 • Cliqueu al botó Afegeix pregunta, que es troba a la part inferior esquerra de la pantalla.

Passos per crear una pregunta de selecció múltiple:

Selecció Múltiple Creació d'una nova pregunta de selecció múltiple

La diferència està en especificar Múltiple al desplegable Tipus de Selecció.

Tipus de pregunta Desplegable amb els tipus de preguntes disponibles a QV.
Valors inicials per les preguntes de selecció múltiple Menús per triar el nombre de respostes, el tipus de selecció, l'orientació i el tipus de material.
Crea pregunta Cal clicar a aquest botó per confirmar la creació de la pregunta.

Una vegada accediu a la pantalla d'edició de Pregunta de Selecció, heu d'omplir els diferents camps de text i marcar totes les respostes correctes.

Pràctica

Per fer aquesta pràctica necessitareu el fitxer següent del material del curs: m1_p5_01.jpg

La pràctica consisteix a continuar el Quadern Virtual encetat a la Pràctica 3 d'aquest mòdul afegint una nova pregunta de selecció múltiple.

Es tracta d'una pregunta de selecció múltiple, amb 8 respostes possibles, entre les quals hi ha quatre que són correctes. Per il·lustrar la pregunta, afegiu com a material addicional contingut HTML format per la imatge anterior (m1_p5_01.jpg), un text i un enllaç sota aquesta imatge, com a fonts d'informació prèvia.

Imatge de la pràctica que es proposa Imatge de la pregunta que es proposa

Creació i edició d'una pregunta de selecció múltiple

Per afegir una nova pregunta de selecció múltiple al Quadern dels planetes que heu començat a les pràctiques anteriors:

 • Des de l'editor, feu un clic al títol del primer full, Selecció, o a la pregunta Selecció simple, a la columna de l'esquerra o índex, per situar el cursor en aquesta línia.
 • Cliqueu al botó Afegeix pregunta.

Quan accediu a la pantalla primera d'edició de pregunta:

 • Cliqueu a Selecció d'entre els tipus de preguntes possibles.
 • A la casella Nombre de respostes, escriviu 8.
 • Aneu a Tipus de Selecció Múltiple.
 • Ara a Orientació Horitzontal.
 • Després aneu a Tipus de material Text.
 • Cliqueu al botó Crea pregunta.
 • Cliqueu al botó Desa.

Pantalla de creació d'una pregunta de selecció múltiple

Si accediu a la segona pantalla d'edició de pregunta:

Selecció

 • A la casella Títol, escriviu: Selecció múltiple text.
 • A la casella Enunciat, escriviu el text que apareix a la imatge anterior, és a dir:

La forma dels planetes és gairebé esfèrica, semblen una pilota aplanada pels pols. Llegeix el text i digues quin són els planetes no sòlids.

 • Comproveu que consta Múltiple, Horitzontal i Text als menús corresponents.
 • Al menú Opcions a mostrar, cal escriure el nom de cada planeta a la casella rectangular. Cada nom en una casella diferent. Les caselles que siguin correctes, cal marcar-les clicant al quadradet que les precedeixen. Podeu afegir o eliminar qualsevol casella, així com canviar-la de lloc o ordre amb els botons puja i baixa.
 • Finalment, queda escriure el missatge que voleu que llegeixi l'alumne/a quan la resposta sigui correcta, a la casella Correcte, i el missatge que ha de llegir l'alumne/a quan la resposta no sigui correcta, a la casella Incorrecte. També cal indicar la puntuació que obtindrà l'alumne/a per a cada cas.
 • Cliqueu al botó Desa, que es troba a la part superior dreta de la pantalla d'edició de pregunta.

Elaboració del material addicional

En aquest cas, el material addicional s'afegirà a l'edició de la pregunta.

Per afegir el material addicional, procediu com a la pràctica anterior. En aquest cas, heu de crear un material de tipus HTML que contingui la imatge m1_p5_01.jpg Per afegir aquesta imatge s'ha de clicar sobre el botó d'Inserir imatge de l'editor HTML i seleccionar a la finestra que s'obre la imatge de la llista d'imatges, que heu d'haver importat al vostre espai prèviament.

Material addicional en format HTML Inserció d'una imatge al material HTML

Sota d'aquesta imatge que acabeu d'afegir ha d'aparèixer el següent text, que ha de contenir un enllaç que podeu afegir mitjançant el botó Enllaç:

Els materials més compactes són al nucli. Els gasos, si n'hi ha, formen una atmosfera sobre la superfície.
Mercuri, Venus, la Terra i Mart són planetes terrestres, és a dir, petits i rocosos, amb densitat alta. Tenen un moviment de rotació lent, poques llunes (o cap) i forma bastant rodona. Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, nomenats gegants gasosos, són enormes i lleugers, fets de gas i gel. Giren depressa i tenen molts satè·lits, més abultament equatorial i anells.
http://www.xtec.net/~rmolins1/solar/cat/

Material addicional en format HTML Edició del material segons el Tipus HTML

Si teniu problemes per editar el material addicional amb l'editor HTML o amb qualsevol altre aspecte relacionat amb Quaderns Virtuals podeu consultar les Preguntes més freqüents.