L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer l'aplicació d'edició de QV, l'editor, creant l'esquelet inicial d'un QV, així com la creació d'un full.

Accés a l'Editor de Quaderns Virtuals

L'editor de Quaderns Virtuals és l'eina que facilita al professorat la creació, edició i publicació dels seus propis Quaderns. A més, també permet exportar Quaderns (per compartir-los o simplement per guardar-los com a còpia de seguretat) i també importar Quaderns fets per altres persones i/o descarregats de la Biblioteca.

Hi ha versions diferents de l'editor:

 • En línia. Accessible pel professorat del Departament d'Educació des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.
 • Portable. Es pot descarregar i instal·lar a qualsevol ordinador i permet accedir sense haver d'estar connectat a Internet.

Versió en línia (recomanada)

A l'apartat Quaderns Virtuals/Aplicacions del portal de Quaderns Virtuals trobareu informació de l'Editor i també podreu accedir-hi fent clic sobre la imatge que apareix al costat esquerre.

Accés a l'editor Accés a l'Editor de QV

Per accedir a l'Editor de Quaderns heu de clicar l'enllaç anterior i us heu d'identificar amb el nom d'usuari/ària i la contrasenya de la XTEC: Identificació per a l'accés a l'editor de Quaderns Virtuals Identificació per a l'accés a l'editor de Quaderns Virtuals

També podeu accedir a l'editor de QV des de la pàgina inicial del portal web de Quaderns Virtuals. Accés a l'editor de QV

Versió portable

La versió portable de l'editor es pot instal·lar a qualsevol ordinador i/o dispositiu portàtil (com ara memòries USB i discs durs externs) sense haver de disposar ni d'usuari/ària XTEC ni de connexió a Internet per accedir-hi. La darrera versió de l'editor portable es pot baixar des de l'apartat Descàrregues de fitxers | qvportable| Latest releases del portal de LaFarga.cat. Hi ha dues opcions:

 • Descarregar només l'editor de Quaderns Virtuals portable (qvportable-X.X.X.X.zip)
 • Descarregar l'editor de Quaderns Virtuals portable i el navegador web Firefox portable (qvportable-firefox-X.X.X.X.zip)

És molt important revisar el fitxer LLEGEIX-ME.txt, que conté les instruccions de tot el programari necessari, abans d'instal·lar-la. Descàrrega de la versió portable a LaFarga

La versió 3.0 de la Linkat, la distribució de Linux del Departament d'Educació, ja porta incorporat aquesta versió portable de l'editor. Més informació al bloc de Novetats de la Linkat 3.0.

Editor de Quaderns Virtuals

Una vegada esteu a l'editor de QV, apareix la pantalla inicial de l'editor, que mostra la informació següent: Pantalla principal de l'editor
En cas de tenir alguns Quaderns ja fets, n'apareixerà el nom: prova1, exemples, tipus preguntes, segons la imatge anterior. En cas contrari, la llista estarà buida i el percentatge de disc ocupat serà del 0%, en contra del 32%, com es veu. També trobareu informació sobre l'espai limitat de disc disponible, tot i que es pot sol·licitar ampliació. Altres parts d'aquesta pantalla: Icones de la pantalla principal de l'editor

 • L'ull permet visualitzar el Quadern tal com el veurien els alumnes.
 • Amb el signe de la X es pot eliminar el Quadern corresponent.
 • La icona del disquet permet guardar el Quadern, amb tots els seus elements, al vostre ordinador en format ZIP.

El botó Surt abandona l'editor i torna a la pantalla on us heu d'identificar amb el nom d'usuari/ària i la contrasenya per entrar.
El botó Importa permet portar al vostre espai de disc un Quadern des d'un altre lloc. Aquesta opció s'explicarà en una altra pràctica.
El botó Preferències us porta a un altre menú on teniu algunes opcions per decidir: preferències A l'opció Idioma podeu triar entre Català i Castellà.

A l'opció Aparença podeu triar entre Estàndard, Infantil i Formal. Recordeu els diferents tipus d'aparença o pells que permet QV. Aquesta opció permet previsualitzar el Quadern que s'està creant amb l'aparença seleccionada.

Al menú Opcions podeu activar o desactivar:

 • Que es desi automàticament el Quadern quan es facin canvis.
 • Que es puguin editar els fulls i les preguntes en codi XML. Es recomana desactivar-la si no es tenen coneixements de XML.
 • Que es mostrin els botons d'ajuda dins l'editor.

ajuda
Per desar aquests paràmetres, heu de clicar al botó Guarda o Guarda i tanca per tornar al menú anterior. Si cliqueu al botó Tanca, no es faran efectives les opcions que heu activat.

Creació d'un Quadern Virtual

El que heu de fer per crear un Quadern és pensar un nom, escriure'l a la casella en blanc i confirmar-ho clicant al botó Crea quadern.Crea quadern

A l'hora d'escriure el nom d'un Quadern Virtual, cal preveure algunes limitacions. El número de caràcters màxim és de 25, totes les lletres s'escriuran en minúscules, els espais se substituiran pel guió baix, _, les vocals amb accents seran substituïdes per vocals sense, la ñ serà substituïda per n, la ç per c… Es recomana fer servir noms curts però identificatius.

Una vegada fet això, accedireu a la pantalla on podreu afegir els ingredients al vostre Quadern Virtual: fulls, preguntes i materials addicionals.

El primer cop que accediu a un Quadern apareixerà una pantalla demanant informació relativa al Quadern: autors, títol, descripció, àrea i nivells educatius… És molt recomanable omplir aquesta informació per facilitar la seva localització i identificació.

Etiquetatge del Quadern

Un cop emplenats tots aquests camps cal clicar el botó Accepta per desar els canvis. Si en el futur voleu tornar a editar aquesta informació ho podeu fer mitjançant el botó Etiqueta el quadern que trobareu a sota del camp Avaluació.

Edició de les dades generals d'un Quadern

A la part superior dreta, podeu trobar uns botons que seran constants al llarg de la creació de diferents fulls i preguntes:

Botons comuns de l'editor

 • Previsualitza permet visualitzar el Quadern tal com el veuran els alumnes.
 • XML permet visualitzar un full o una pregunta en format XML, un Quadern no. Per defecte, aquesta opció no està activada.
 • El botó Desa és convenient clicar-lo cada vegada que feu algun canvi i el voleu conservar.
 • Inici permet tornar a la pantalla inicial del Quadern Virtual.
 • A la línia Enllaç podeu veure l'URL, http://clic.edu365.com/quaderns/nomusuari/nomquadern, on s'ubica aquest Quadern. Cal prendre nota per fer la crida o enllaç des de qualsevol espai web.
 • A l'espai Títol, cal escriure el títol del Quadern. Aquest títol apareixerà a la capçalera de la primera pàgina.
 • Per triar el tipus d'Avaluació, cal clicar d'entre les dues opcions del desplegable: Sumar puntuacions, que suma el total de les preguntes encertades. Preguntes correctes compta el nombre de respostes correctes
 • A Informació addicional es pot afegir metainformació del Quadern, com ara, la matèria, el nivell o l'autor/a. Per editar cadascuna d'aquestes entrades d'informació (que anomenarem etiquetes), serà necessari seleccionar-la i clicar sobre el botó Afegeix.

Cada ítem d'informació addicional té un nom o etiqueta i un valor.

 • Si s'activa la casella Mostrar quadre d'intervenció al quadern, apareixerà al visualitzador un quadre o casella d'intervenció a totes les preguntes del Quadern on l'alumne/a podrà escriure un missatge de comentari adreçat al professorat qui, pel mateix procediment, podrà respondre. Aquesta opció és molt interessant i útil per facilitar la interacció professor-alumne/a, sobretot en aquelles preguntes on la resposta pot ser oberta o es demana redacció i/o opinió als alumnes.

A la zona inferior dreta, trobeu un espai que permet incorporar fitxers de diferents tipus, imatges, àudios, vídeos, altres…, que podeu utilitzar al material addicional i a les preguntes. El número entre parèntesis indica el nombre de fitxers de cada tipus que té el Quadern.
Aquest espai es fa servir per tenir disponibles tots els recursos d'un Quadern Virtual.
Per incorporar un fitxer, heu de clicar al botó Navega…, cercar el fitxer a la carpeta del disc local, seleccionar-ho i clicar al botó Afegeix fitxer per acabar. Aquesta operació s'ha de fer a cada fitxer, un per un, no es permet seleccionar més d'un fitxer.
Tots els fitxers que es vulguin fer servir al llarg de les diferents preguntes i fulls del Quadern Virtual s'han d'incorporar des d'aquí, des d'aquest menú.

La columna de l'esquerra és l'index del Quadern Virtual. En aquesta columna constaran, per ordre seqüencial de dalt a baix, els fulls i les preguntes que han de fer els alumnes.

planetes A la zona superior consta el nom del Quadern.
A la resta d'aquesta columna, índex, constaran els títols dels fulls i els títols de les preguntes que aneu creant.
Afegeix full Amb aquest botó es pot afegir un full.
Afegeix pregunta Aquest botó permet afegir una pregunta.
Elimina full o pregunta Per eliminar un full o una pregunta, cal clicar a aquest botó. S'eliminarà el full o pregunta activa que s'estigui editant.
Puja i baixa fulls i preguntes Amb aquests botons es podrà canviar l'ordre dels fulls i de les preguntes pujant-les o baixant-les.

Creació d'un full amb material addicional

Per crear un full, heu de clicar al botó Afegeix full Afegeix full

Edició d'un full
Pantalla d'edició d'un full

Tal com s'observa a la pantalla anterior el títol del full és Selecció.
La resta d'opcions són les mateixes que s'han explicat anteriorment en el cas del Quadern. Pràcticament heu de definir o prendre les mateixes decisions.
L'apartat diferenciat és el de Material addicional.

A Material addicional podeu incorporar diferents objectes o elements que, en aquest cas, es posaran a l'inici del full del QV, després del títol del Quadern, abans de la primera pregunta. Aquesta informació no suposa cap pregunta per als alumnes, encara. Es tracta d'una informació que el professor/a pot decidir incorporar en aquest lloc. Per incorporar una informació addicional, cal clicar al botó Afegeix: passareu a la pantalla que permet confeccionar aquest tipus de material.
Pantalla menú d'edició del Material addicional Pantalla de menú d'edició del material addicional Tipus de material addicional Relació dels tipus de material addicional que podeu afegir

En cas de voler fer afegir HTML com a material addicional, teniu dues opcions:

 • Fer servir l'editor HTML del menú d'edició de Material addicional. Cal fer servir els botons i menús segons convingui.

El funcionament d'aquests botons és obvi, només es comentaran aquells que aporten alguna significació específica:

Maximitza l'editor Permet expandir l'editor perquè ocupi tota la pantalla
Nou enllaç Permet especificar l'enllaç o URL
Insertar imatge Inserir una imatge
Insertar taula Inserir una taula
Veure codi HTML Passar al mode de codi HTML
 • A la zona d'escriptura podeu enganxar els codis HTML des d'un editor de pàgines web. Per això heu de:
 1. Marcar el conjunt de codis continguts entre <BODY> i </BODY>, excloent aquests codis, a l'editor DreamWeaver, per exemple.
 2. Clicar al menú Copiar de Dreamweaver.
 3. Passar al mode d'edició de codi HTML clicant sobre el botó < >.
 4. Clicar a la zona d'escriptura de l'editor de Material addicional del full del Quadern Virtual.
 5. Seleccionar l'opció Enganxa del menú Edició del navegador web.

En aquesta pràctica es proposa elaborar un Quadern Virtual amb un full que contingui un material addicional que doni accés a una informació continguda en URL externes, que informen sobre determinats aspectes del currículum. Com a exemple, es proposa fer un Quadern Virtual sobre els planetes del Sistema Solar.

Pràctica

En primer lloc, heu de crear un Quadern que tingui per nom planetes i per títol "Els planetes del Sistema Solar".

El Quadern tindrà un full amb material addicional que consistirà en un text, editat amb l'editor HTM de QV, amb uns enllaços o links a pàgines externes que donen informació sobre els planetes del Sistema Solar.

Resultat de la pràctica proposada Imatge de com podria quedar aquesta activitat

Com fer-ho? Crea el Quadern Creació d'un quadern

En crear el Quadern, cal posar al nom planetes i clicar al botó Crea quadern.

A la pantalla següent, ompliu el títol escrivint "Els planetes del Sistema Solar".

Edició de les dades generals d'un quadern

Com fer-ho? Crea el full

Una vegada hagueu creat el Quadern Virtual planetes, creeu el primer full clicant a la icona Nou full Nou full, i li poseu com a títol Selecció. Cliqueu al botó Desa per conservar els canvis.

Creació del full amb títol Selecció

Com fer-ho? Elabora el material addicional

Per omplir el material addicional, cal clicar al botó Afegeix d'aquesta zona.

Pantalla d'edició del material addicional que s'ha d'afegir al full

A l'editor de Material addicional cal escriure el text corresponent. A la paraula Sistema Solar 1, per enllaçar amb la pàgina corresponent, cal:

 • Seleccionar o marcar Sistema Solar1.
 • Clicar al botó d'enllaç.
 • Escriure o copiar l'URL del lloc: http://www
 • Clicar al botó D'acord.
 • Clicar al botó Accepta.
 • Clicar al botó Desa.
 • Visualitzar el full clicant al botó Previsualitza.

Pantalla d'edició d'un full amb material addicional
Imatge de com podria quedar editat aquest material addicional

Recordeu que podeu consultar l'enllaç del vostre Quadern a la part superior de la pantalla inicial d'edició d'un Quadern. Aquesta adreça és de l'estil: http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/nom_usuari/nom_quadern/

Algunes adreces on podeu trobar informació sobre els planetes: