Objectius

Amb aquest mòdul es pretén:

 • Conèixer i entendre els Quaderns Virtuals.
 • Identificar els diferents tipus d'activitats que es poden fer amb aquesta aplicació.
 • Identificar els dos serveis: visualitzador, entorn de l'alumnat, i editor, entorn del professorat.
 • Adquirir les habilitats que permetin crear preguntes, del tipus de selecció, en les seves modalitats de text i d'imatge.
 • Aprendre a exportar Quaderns a l'espai de l'editor.

Continguts

 • Els Quaderns Virtuals, què són?
 • Interfície dels Quaderns Virtuals, els diferents aspectes o pells.
 • Coneixement i identificació dels tipus de preguntes, activitats de QV.
 • Experimentació del visualitzador i de l'editor.
 • Configuració de les preferències de l'editor.
 • Edició i creació d'un Quadern Virtual
 • Creació de les diferents modalitats de preguntes de selecció (segons el nombre de respostes, l'orientació d'aquestes i el tipus de materials)
 • Importació de fitxers a l'espai de l'Editor.
 • Redacció de materials addicionals.
 • Exportació de Quaderns a l'espai de treball de l'editor

Pràctiques

El curs està estructurat segons la seqüència: Informació - pràctica. En algunes ocasions, es demana que feu determinades pràctiques directament, sense una informació prèvia molt exhaustiva quan es tracta de continguts d'una evidència trivial i quan s'espera un cert nivell d'observació per part vostra.