Interacció, exportació i presentacions multimèdia en línia

Objectius

En aquest mòdul es pretén ampliar i revisar els diversos elements que formen part del procés de creació d'una presentació en l'entorn OpenOffice.org Impress. També es vol donar una visió d'algunes aplicacions i serveis per fer bones presentacions que podem trobar a la xarxa.

Continguts

  • Afegir diapositives
  • Inserir música
  • Inserir pel·lícules
  • Hiperenllaç
  • Exportar un document
  • Recordatori de menús de l'OpenOffice.org Impress
  • Presentacions multimèdia en línia

Pràctiques