Efectes, transicions i configuració per la presentació

Objectius

En aquest mòdul es pretén ampliar i revisar els diversos elements que formen part del procés de creació d'una presentació en l'entorn OpenOffice.org Impress.

Continguts

  • Efectes d'animació
  • Transició de diapositives
  • Amagar dispositives en la presentació
  • Cronometratge
  • Visualització de diapositives
  • Creació de notes de la pàgina
  • Interacció

Pràctiques