GUIA DEL CURS

Presentació

Aquest curs té la intenció d'apropar-nos -en alguns casos- i d'aprofundir -en el cas de l'OpenOffice.org Impress- en el coneixement de diverses aplicacions dissenyades per a realitzar tot tipus de presentacions electròniques.

Al llarg del curs s'exploraran les possibilitats didàctiques de les presentacions multimèdia amb l'OpenOffice.org Impress, enteses com a eina de suport a l'ensenyament i com a mitjà d'expressió per a l'alumnat (presentació de treballs, realització de conferències, crèdits de síntesi, etc.). El programa OpenOffice.org Impress és un instrument de presentació d'informació que pot facilitar la comunicació de continguts acadèmics i també pot servir als alumnes com a guia introductòria en el procés de creació multimèdia. El curs acaba amb la presentació d'un projecte de treball.

Cal assenyalar que l'octubre de 2010 es va crear LibreOffice com una bifurcació d'OpenOffice.org, i també incorpora l'aplicació Impress. Està disponible sota llicència GNU Lesse General Public License, i és la suite ofimàtica predeterminada a Ubuntu, openSUSE i Fedora.

Objectius

 • Adquirir una visió del procés de creació multimèdia.
 • Conèixer les eines de preparació dels diferents formats de dades (text, gràfics, so i vídeo).
 • Experimentar el procés de producció multimèdia amb l'entorn OpenOffice.org Impress, integrant les presentacions en activitats curriculars

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls , però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

Estructura

La durada del curs és de 30 hores, distribuïdes en 6 hores per cada mòdul i 6 hores per a la realització del projecte. Els mòduls són:

 • Mòdul 1: Procès de creacció en l'entorn de l'OpenOffice
 • Mòdul 2: Personalització de les presentacions
 • Mòdul 3: Efectes, transicions i configuració de la presentació
 • Mòdul 4: Inserció, exportació i presentacions multimèdia en línia

Els mòduls tenen l'estructura següent:

 • Un conjunt de pràctiques comentades pas a pas. Aquestes propostes de treball no s'han de lliurar però us seran molt útils a l'hora de fer els exercicis que acompanyen a cada mòdul.
 • Uns exercicis del mòdul que es presenten directament a l'aula virtual.

Al final, haureu d'elaborar un projecte que caldrà enviar també al tutor.

Per superar el curs cal haver lliurat i superat totes les activitats proposades a l'aula virtual, inclòs el projecte, que ha de rebre una valoració positiva.

Coneixements previs

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini d'algun dels sistemes operatius amb què funciona l'OpenOffice.org Impress (Windows, GNU/Linux, Mac OS X), així com en la navegació per Internet.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar-se amb el programa OpenOffice.org Impress i poden ser visualitzats amb els navegadors actuals, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.

Tutoria

A cada participant se li assigna un tutor o tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i les preguntes que calgui dins de la plataforma educativa en la que es desenvoluparà el curs. Per aquest mètode, pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant basant-se en els exercicis.

Per saber-ne més

taula_visualitzacio.jpg

 • MORGAN, N. Conquistando la audiencia. Las claves de la comunicación en vivo. Ediciones Deusto. Barcelona, 2004.
 • REYNOLDS, G. PresentacionZen. Ideas sencillas para el diseño de presentaciones. Pearson educación. Madrid, 2009.

carles_cano.jpg