Aplicacions didàctiques del full de càlcul


Setè mòdul opcional

En aquest mòdul hi ha dues pràctiques relacionades amb l'estadísitica, una pràctica relacionada amb les funcions de base de dades i presentacions gràfiques d'altres possibilitats del full de càlcul com a eina per a treballar diferents continguts.

Continguts

  • Estadística 1
  • Estadística 2
  • Funcions de Base de dades 1
  • Altres possibilitats del full de càlcul

Pràctiques