Multiplicació desenvolupada amb detectiu

Presentació gràfica de l'activitat

Funcions que es fan servir en aquesta activitat


Objectiu de l'activitat

  • Fer una multilplicació desenvolupada amb autoavaluació i amb la possibilitat de comprovar on són els erros si els hi ha.
  • Fer una multiplicació desenvolupada amb menys passos dels que es van fer a la pràctica M2P3 multiplicació 3 2


Desenvolupament de l'activitat
1. Obrir el fitxer M6 i afegir un nou full amb el nom de M6P8 multiplicar amb detectiu.
2. Escriure a la cel·la K4: =SI($A$1=0;ALEATENTRE(1;9))
3. Copiar la cel·la K4 i enganxar-la a les cel·es del rang L4:M5
4. Connectar les cel·les K7:M7
5. Escriure a la cel·la k7: =VALOR($K$4&$L$4&$M$4)*M5

D'aquesta manera s'obté el resultat de la primer filera de la multiplicació

6. Connectar les cel·les K8:L8
7. Escriure a la cel·la K8: =VALOR($K$4&$L$4&$M$4)*L5

D'aquesta manera s'obté el resultat de la segona filera de la multiplicació

8. Connectar les cel·les K10:M10
9. Escriure a la cel·la K10: =K7+K8*10

D'aquesta manera s'obté el resultat final de la multiplicació

10. Escriure a la cel·la F4: =K4
11. Copiar la cel·la F4 i enganxar-la a les cel·les del rang G4:H5
12. Escriure el signe de multiplicar a la cel·la E5
13. Fer que les cel·les del rang E6:H6 tinguin els següents atributs:
Alçada: 0,10cm
Color de fons: negre.
14. Aplicar els mateixos atributs a les cel·les del rang D9:H9
15. Aplicar el color de fons gris 10% als següents rangs de cel·les: E7:H7, D8:G8, D10:H10
16. Aplicar el color de fons taronja 4 a les cel·les: I7, I8 i I10

A les cel·les del rang E7:H7, D8:G8 i D10:H10 s'escriuran els números que convingui quan es faci la multiplicació.

17. Escriure a la cel·la J7: =E7&F7&G7&H7

D'aquesta manera es concatenen els valors de les cel·les del rang E7:H7 i que servirà de base per comparar-ho amb el valor de la cel·la K7.

18. Escriure a la cel·la I7: =SI(LONG(J7)<>LONG(K7);””;SI(EXACTE(J7;K7);”bé”;”no”))

Si al comparar els valors de les cel·les J7 i K7 són exactes, llavors apareix el “bé”; si no, apareix el “no”.

Per avaluar la segona fila i avaluar la fila del resultat final de la multiplicació, es segueix un procediment semblant.

Comprovació d'errors (detectiu).

Tenint en compte que a la cel·la K7 es mostra la solució de la primera fila de la multiplicació, només caldrà extreure el valor de les unitats d'aquesta cel·la per comparar-lo amb el valor que s'hagi escrit a la cel·la H7 sabent així si hi ha error o no. Per tant, caldrà extraure cada un dels números de les cel·les que mostren les solucions de cada fila, per poder-ho comparar amb cada un dels valors que s'hagi anat escrivint en resoldre la multiplicació.

Es convenient tenir en compte que en la primera i la segona fila del desenvolupament de la multiplicació pot haver-hi 3 o 4 números, i en la tercera fila (el resultat de la multiplicació) pot haver-hi de 4 a 5 números. Aquests números estan representats de manera concatenada a les cel·les K7, K8 i K10.

Per saber quants números hi ha a les cel·les K7, K8 i K10 es pot fer el següent:
1. Escriure la fórmula =LONG(K7) a la cel·la S7. Un vegada se sap quants números té aquesta fila, s'escriu la fórmula =VALOR(MIG(K7;S7;1)) a la cel·la R7 i així s'obté el número corresponent a les unitats.

Es pot estretir l'amplada de les columnes per axí visualitzar millor tot l'exercici.

2. Per extraure el valor de la desena del número que hi ha a la cel·la K7, s'escriu a la cel·la Q7: =VALOR(MIG(K7;S7-1;1)). Observar que a la cel·la S7 es resta una unitat amb la qual cosa s'extreu el valor de la desena.
3. Per extraure el valor de la centena del número que hi ha a la cel·la K7, s'escriu a la cel·la P7: =VALOR(MIG(K7;S7-2;1)). Observar que a la cel·la S7 es resten dues unitats amb la qual cosa s'extreu el valor de la centena.
4. Per extraure el valor de la unitat de miler que hi ha a la cel·la K7, s'escriu a la cel·la O7: =SI(S7=3;"";VALOR(MIG(K7;1;1))).

Un vegada es tenen per separat els valors reals de la solució i els valors que s'hagin escrit en fer la multiplicació, es quan es poden comparar per comprovar si hi ha errors o no. Per comprovar-ho, es pot fer el següent:

  • Fer clic a la cel·la H7 i anar a Dades | Validesa | i clic a la solapa de criteri
  • Del desplegable del bloc Permet, fer clic en Nombres complets
  • Escriure a la casella del bloc Valor el següent: "M6P8 multiplicar amb detectiu".R7
  • Clic a la solapa Avís d'error i desactivar la casella de selecció de Mostra un missatge d'error.
  • Fer clic en D'acord

Obsevar el següent gràfic:

Ara, per comprovar que funcioni el marcador d'errors, fer el següent:

  • Escriure un número a la cel·la H7 un número diferent del que hi hagi a la cel·la R7.
  • Anar a Eines | Detectiu | Marca les dades no vàlides. Havent-ho fet, hauria d'aparèixer un cercle vermell (marcador de dada no vàlida) encerclant la cel·la H7.

Per esborrar el marcador d'errors, anar a Eines | Detectiu | i clic en Suprimir tots els rastres.
Per comprovar si hi ha errors en la resta de números de la multiplicació es segueix el mateix procediment.

Com es pot observar, aquesta activitat no està totalment explicada encara que hi ha suficient informació per acabar-la. Com a setè exercici d'aquest mòdul, es proposa acabar-la i presentar-la com es veu en la presentació gràfica de l'activitat tenint en compte que funcionin correctament les macros i les cel·les d'avaluació. No oblidar de protegir i ocultar les cel·les que convingui.

Desar el fitxer M6