Fer fitxes d'operacions matemàtiques

Presentació gràfica de l'activitat.Funcions que es fan servir en aquesta activitat


Objectiu de l'activitat
Fer fitxes d'operacions matemàtiques per imprimirles.

Desenvolupament de l'activitat
1. Obrir el fitxer M6 i afegir un nou full anomenat M6P4 fitxes
2. Escriure a les cel·la B6 : =SI($A$1=0;ALEATENTRE(1;9))
3. Fer una copia de la cel·la B6 i enganxar-la a les cel·les dels rangs B6:D7 i G6:I7

Si es vol que el número de la cel·la G6 (el número de dalt) sigui sempre més gran que la cel·la G7 (el número de baix), es pot escriure a la cel·la G6 el següent: =SI($A$1=0;ALEATENTRE(2;9)). Llavors caldrà tenir en compte d'escriure a la cel·la G7 el següent: =SI($A$1=0;ALEATENTRE(1;G6-1)).
Es pot seguir un procediment semblant per fer sumes i restes portant-ne. També es pot fer que de manera automàtica es vagin canviant els signes de sumar i restar (pràctica M5P3 enters).


4. Una vegada es tinguin fetes dos o tres sumes amb els formats adients, llavors només cal fer copia d'aquestes sumes i enganxar-les les vegades que convingui per fer una fitxa de paper que servirà per practicar les sumes. Evidentment es pot fer el mateix per a restes, multiplicacions, divisions, fraccions …
Si les copies es fan seleccionant des de les capçaleres de les files, llavors aquestes copies també s'enganxen amb el mateix format.

Per fer una previsualització de com pot quedar el full abans d'imprimir-lo, es pot fer el següent:

 • Anar a la barra de menú i fer clic en Fitxer | Previsualització de la pàgina amb la qual cosa es previsualitzen les pàgines del full. Per tancar la previsualització, només cal fer clic en Tanca la previsualització o prémer la tecla Esc.
 • Una altra opció és anar a la barra de menú i fer clic en Visualitza | Previsualització del salt de la pàgina i observar que es mostren unes línes verticals i unes línies horitzontals que delimiten les pàgines. També es mostra el nom de cada pàgina (Pàgina 1, Pàgina 2 …) amb la qual cosa es pot saber la pàgina a imprimir.

Per imprimir, anar a la barra de menú i clic en Fitxer | Imprimeix … Ctrl+P i en mostrar una finestra anomenada Imprimeix, fer el següent:

 • Escollir la impressora que convigui del bloc Impressora
 • Clic en el botó d'opció de Pàgines del bloc Àrea d'impressió
 • Escriure el número de pàgina que convingui i finalment fer clic en D'acord.

En cas que convingui imprimir només el contingut d'unes determinades cel·les, llavors es seleccionen aquestes i es segueix el mateix procés explicat anteriorment amb la diferència de que caldrà fer clic al botó d'opció de Les cel·les selecciondes del bloc Imprimeix.
Fent clic al botó de l'Ajuda de la finestra Imprimeix (Ctrl+P), es pot accedir a més informació sobre el tema d'imprimir.

5. Fer una macro que permeti actualitzar els números de les operacions.
6. Protegir les cel·les que convingui.
7. Desar el fitxer M6.

Faltes d'assistència

Presentació gràfica de l'activitat.

Funcions que es fan servir en aquesta activitat
En aquesta activitat no cal escriure funcions a les cel·les.

Objectiu de l'activitat
Treballar amb els filtres.

Desenvolupament de l'activitat
1. Obrir el el fitxer M6 i afegir un nou full amb el nom de M6P4 faltes assistència.
2. Escriure en les cel·les del rang B5:D14 el que es veu en el gràfic de l'activitat de presentació.
3. Seleccionar les cel·les del rang B4:D14 i anar a Dades | Filtre | i clic en Filtre automàtic. Havent-ho fet, es veuran els indicadors desplegables a les cel·les B4, C4 i D4.
4. Per fer una selecció de l'alumne n9, només cal fer clic al desplegable de la cel·la C4 (nom) i clic en n9. Havent-ho fet, només s'haurien de veure dues files corresponent al nom n9.
5. Per tornar a veure tot el llistat, desplegar la cel·la C4 i fer clic en tot.
6. Per saber quantes faltes d'assistència s'han fet pel motiu a, fer clic al desplegable de la cel·la D4 (motiu) i clic en a. Havent-ho fet, només s'haurien de veure quatre files.
7. Per tornar a veure tot el llistat, desplegar la cel·la D4 i fer clic en tot.
8. Per saber quantes faltes d'assistència l'alumne n1 ha fet pel motiu a, fer el següent:

 • a) Fer clic al desplegable de la cel·la C4 (nom) i clic en Estàndard.
 • b) Desplegar la primera casella de la columna Nom de camp i seleccionar nom. (En aquest cas és el primer que apareix per defecte).
 • c) Desplegar la primera casella de la columna Valor i seleccionar n1.
 • d) Desplegar la primera casella de la columna Operador i seleccionar AND o I. Amb aquest operador es farà un filtre tenint en compte dues condicions (nom i motiu).
 • e) Desplegar la segona casella de la columna Nom de camp i seleccionar motiu.
 • f) Desplegar la segona casella de la columna Valor i seleccionar a
 • g) Fer clic en D'acord.

Havent-ho fet, s'haurien de veure dues files en que l'alumne n1 ha fet dues faltes d'assistència pel motiu a.
9. Comprovar que funcioni correctament l'activitat.
10. Desar el fitxer M6.