Mapa mut escrivint el nom

Presentació gràfica de l'activitat.


Funcions que es fan servir en aquesta activitat


Objectiu de l'activitat
Completar un mapa mut escrivint el nom de les províncies.

Desenvolupament de l'activitat
1. Obrir el calc i canviar el nom de Full1 pel de M6P1 mapa mut 1
2. Fer que l'ample de les columnes i l'alçáda de les files sigui semblant al gràfic de la presentació de l'activitat.

3. Escriure a la cel·la E2 el següent: Escriure el nom de les quatre províncies de Catalunya.

4. Fusionar les cel·les del rang E2:X2 i ajustar l'alçada perquè es pugui llegir l'escrit en la cel·la E2

5. Fusionar les cel·les dels següents rangs: H19:K20, R15:U16, M22:R232 i E28:J29. Fer que els atributs d'aquestes cel·les siguin semblants als de la presentació gràfica de l'activitat.

En aquestes cel·les fusionades s'escriuran els noms de les províncies.

6. Inserir un dibuix de les províncies de Catalunya i situar-lo com es veu a la imatge de presentació de l'activitat.
7. Fer clic al dibuix i, estant seleccionat el dibuix, fer clic al botó dret del ratolí. En el menú contextuals que apareix, fer clic en organitza i després clic en envia-ho al fons. D'aquesta manera el dibuix es queda més estabilitzat facilitant el treball.
La posició de la imatge del mapa seria aproximadament:

 • posició X: 2,3cm
 • posició Y: 0,07cm

No obstant, es poden fer els ajustaments de posició X i Y manualment fins que la imatge tingui la posició que convingui en funció de les cel·les on s'escriuran els noms de les províncies.


8. Escriure a la cel·la V32: =SI(I(R15="Girona";H19="Lleida";M22="Barcelona";E28="Tarragona");"bé";"")

Si es compleixen les condicions de R15, H19, M22 i E28, llavors apareix l'avaluador “bé”; si no, no es mostra res (““). Recordar que la funció I() fa necessàriament que s'hagin de complir totes les condicions perquè en aquest cas pugui ser avaluada l'activitat.


9. Fer una macro amb les següent funcions:

 • Esborrar els valors les cel·les E28, H19, M22 i R15
 • Assignar a la cel·la A1 el valor de0
 • Que la cel·la H19 rebi el focus

10. Crear un botó (comandament) de Controls de formulari i assignar-li la macro feta anteriorment.
11. Protegir les cel·les que convingui.
12. Comprovar que l'activitat funcioni correctament.
13. Desar el fitxer amb el nom de M6.

Mapa mut amb botons d'opció

Presentació gràfica de l'activitat.Funcions que es fan servir en aquesta activitat


Objectiu de l'activitat
Fer mapes muts. El mecanisme d'aquesta activitat a més tenir aplicació a l'àrea del medi social, també es pot aprofitar per treballar l'àrea del medi natural (parts d'una planta, del cos …).

Desenvolupament de l'activitat
1. Obrir el fitxer M6 i canviar el nom de Full2 pel de M6P1 mapa mut 2.
2. Inserir un dibuix de les províncies de Catalunya i situar-lo com es veu a la imatge de presentació de l'activitat.
3. Fer clic al dibuix i, estant seleccionat el dibuix, fer clic al botó dret del ratolí. Apareix un menú contextual i fer clic en organitza i després clic en envia-ho al fons. D'aquesta manera el dibuix es queda més estabilitzat facilitant el treball.
4. Crear un botó d'opció.
5. Seleccionar el botó d'opció creat i fer copia (Ctrl + C) per enganxar-ho (Ctrl + V) quatre vegades obtenint un total de cinc botons d'opció (el que s'havia creat més quatre copies). Quatre d'aquests botons d'opció es colocaran en les zones representatives de les províncies del mapa de Catalunya i l'altre botó d'opció servirà per actualitzar les dades mitjancant una macro feta al botó d'opció que porta com a etiqueta "iniciar activitat" (observar el gràfic de la presentació de l'activitat).
6. Escriure a la cel·la M10: =SI(A1=1;ALEATENTRE(1;4))

Amb aquesta fórmula s'obté un número aleatori que servirà de criteri de cerca en la funció CONSULTA que s'escriu en el pas 9.


7. Escriure a la cel·la L11: 1 i després extendre aquesta cel·la fins la cel·la L14.

Aquests números (de l'1 al 5) del rang L11:L14 són el vector de cerca (de la funció CONSULTA escrita a la cel·la G11) i un d'aquests números coincidirà amb el criteri de cerca fet per l'aleatori que anteriorment s'ha escrit a la cel·la M10.


8. Escriure el nom de les províncies a les següents cel·les:

 • M11: Barcelona
 • M12: Tarragona
 • M13: Girona
 • M14: Lleida

El contingut d'aquestes cel·les serà el result_vector (el resultat de la CONSULTA de la cel·la G11) i d'aquesta manera s'obté un nom de província a la cel·la G11.


9. Escriure a la cel·la G11: =SI(A1=1;CONSULTA(M10;L11:L14;M11:M14))

Amb aquesta fórmula es fa una consulta del nom de província en funció del valor de la cel·la M10 que actua com a criteri aleatori. Aquest nom apareix a la cel·la G11 amb l'objectiu que es faci un clic al botó d'opció que identifiqui la situació geogràfica d'aquest nom.


Aquesta cel·la G11 pot tenir els següents atributs:

 • color de la lletra: negre
 • tipus de lletra: Arial
 • mida: 14
 • color de fons: taronja 4
 • centrar horitzontal i verticalment el contingut de les cel·les

10. Enllaçar el botó d'opció situat a la província de Barcelona amb la cel·la K11.

Amb aquesta acció d'enllaç i cada vegada que es faci clic al botó d'opció corresponent a la província de Barcelona, es mostrarà a la cel·la J11 la paraula Barcelona i a la cel·la K11 la paraula VERITAT.


11. Enllaçar el botó d'opció situat a la província de Tarragona amb la cel·la K12
12. Enllaçar el botó d'opció situat a la província de Girona amb la cel·la K13
13. Enllaçar el botó d'opció situat a la província de Lleida amb la cel·la K14

L'explicació d'aquests botons d'enllaç és basa amb el mateix que s'explica en la nota del pas 10.


14. Escriure a la cel·la J11: =SI(K11=1;M11;"")

Cal tenir en compte que la paraula VERITAT i el valor 1 tenen el mateix sigfinicat a nivell informàtic. En cas que el valor de cel·la J11 sigui 1 (“VERITAT”), llavors tornarà el valor de la cel·la L11. Es a dir, tornaria el nom de la província que hi ha escrita a la cel·la M11 que en aquest cas seria Barcelona; si no, no mostraria cap nom.


15. Escriure les següents fórmules a les següent cel·les:

 • J12: =SI(K12=1;M12;"")
 • J13: =SI(K13=1;M13;"")
 • J14: =SI(K14=1;M14;"")

16. Escriure a la cel·la I11: =CONCATENA(J11;J12;J13;J14)

Cal tenir en compte que a les cel·les del rang J11:J14 sempre apareixerà un sol nom ja que dels quatre noms tres tornen valor FALS (0) i només un torna valor VERITAT (1). Recordar que en cas de donar valor FALS (0), apareixeria un conjunt buit (sense caràcters alfa-numèrics. Per tant, a la cel·la I11 només apareixerà un sol nom que servirà de suport comparatiu per avaluar l'activitat.


17. Escriure a la cel·la H11: =SI(G11="";"";SI(I11="";"";SI(G11=I11;"bé";"no")))

En cas que que les cel·les G11 o I11 no mostrin cap valor, llavors la cel·la H11 no mostrarà res. En cas que el contingut de la cel·la G11 sigui igual al contingut de la cel·la I11, apareixerà el “bé” avaluador; si no, apareixerà el “no”. Aquest “no” es pot substituir per “?” o per una altre tipus de resposta que indiqui que la l'activitat no ha estat ben resolta.
Observar que havent escrit a la cel·la H11: =SI(O(G11="";I11="");"";SI(G11=I11;"bé";"no")) s'aconsegueria el mateix.


Aquesta cel·la H11 pot tenir els següents atributs:

 • color de la lletra: blau 7
 • tipografia: negreta
 • tipus de lletra: Arial
 • mida: 14
 • centrar horitzontal i verticalment el contingut de la cel·la

18. Al botó d'opció que porta per nom “Iniciar activitat” cal assignar-li una macro amb la següent funció:

 • Fer que la cel·la G11 mostri un nom de província. Per fer aquesta acció només cal que el valor de la cel·la A1 sigui igual a 1.

Per asignar una macro a un botó d'opció es seguei el mateix procediment per assignar una macro al botó de prémer. Recordar que primer cal enregistrar la macro i després assignar-la al botó.

19. Validar la cel·la A1 per al valor 1.
20. Protegir les cel·les que convingui.
21. Ocultar les cel·les que convingui.
22. Protegir la posició i la mida dels botons d'opció.
23. Comprovar que l'activitat funcioni correctament.
24. Desar el fitxer M6.

També hi ha la possibilitat de fer un mapa mut fent clic a cada una de les àrees representatives de les províncies (comunitats autònomes, rius, muntanyes … o el que convingui), és a dir, sense fer servir els botons d'opció ni escrivint en la cel·la la paraula adient. Una altra manera de fer un mapa mut seria fent servir l'eina de línia de forma lliure per dibuixar el contorn d'una àrea i llavors aplicar-li una macro que faci escriure una paraula en una determinada cel·la.