Estudi gràfic de funcions matemàtiques

La funció de segon grau f(x)=Ax²+Bx+C

Prepareu les taules de dades en el full

 • Obrir el fitxer M2 i afegir un nou full amb el nom de M2P5 Estudi gràfic de funcions matemàtiques.
 • Escriviu un títol per l'activitat f(x)=Ax²+Bx+C amb lletra de 16 punts
 • Escriviu X i f(X) en dues cel·les contigües deixant la fila 1 en blanc
 • Centreu-les i destaqueu-les amb un fons de color
 • Ompliu, la columna de la X, amb valors des del -10 fins el 10 amb un interval de 0,5 (en total n'haureu d'omplir 41 cel·les).

Per estalviar-vos haver d'escriure tots els valors…

 • Seleccioneu les 41 cel·les
 • Feu servir Edita | Emplena | Sèries, i establiu un Valor inicial de -10 i un Augment de 0,5

 • Prepareu les cel·les per escriure els coeficients A, B i C
 • Definiu les següents àrees de dades:
  • Seleccioneu les 41 cel·les on heu escrit els valors de X i, amb Ctrl+F3 definiu l'àrea de dades X
  • Les cel·les que contindran els coeficients de la funció, anomeneu-les A i B respectivament, i pel que fa al terme independent, la C, escriviu una lletra que no sigui la lletra C ni la lletra R.
 • Centreu els valors de la columna de la X, i els de f(X).
 • Doneu format al full. L'aspecte podria ser similar al que veieu a la figura
  Aspecte del full

Calculeu els valors de la funció

 • Situeu-vos en la cel·la on aniria el primer valor de la funció (en la imatge, la C5) i escriviu la fórmula =A*X^2+B*X+C. Tingueu present que X, A, B i C fan referència a les àrees de dades que heu definit abans i, Calc, les substituirà per la seva referència corresponent.
 • Seleccioneu la cel·la on heu escrit la fórmula i esteneu la selecció a la resta de cel·les de la columna, per tal de copiar-la.

Obtingueu la gràfica

 • Seleccioneu totes les cel·les de la taula de valors (en la imatge, seria el rang B4:C45)
 • Feu clic sobre l'eina Insereix un diagramaInsereix un diagrama i es mostra la finestra Auxiliar de diagrames
 • En el primer pas, tipus de diagrama, escolliu el diagrama XY (dispersió) amb la variant Només línies. Fer clic al botó Propietats i marcar l'opció B-Spiline i prémer en d'acord. Després fer clic en Següent
 • En el segon pas, Interval de dades, assegureu-vos que només quedi seleccionada la casella La primera fila com a etiqueta i premeu el botó Següent
 • En el tercer pas, Sèrie de dades, no modificar res i premeu en Següent
 • En el quart pas, Elements del diagrama, escriure el títol del diagrama: Funció de segon grau i fer clic en finalitza.

Modifiqueu l'aspecte de la gràfica

 • Feu doble clic sobre el diagrama i demaneu Format | Àrea del diagrama i fer clic en la solapa Àrea per escollir el color Verd 4 (o el que us sembli més adient)
  • Premeu D'acord
 • Demaneu Format | Pla lateral del diagrama
  • En la solapa Àrea escolliu el color Groc pastel
  • Premeu D'acord
 • Demaneu l'opció de menú Insereix | Eixos…
  • Assenyaleu les caselles corresponents a Eix secundari X i Y
  • Premeu D'acord
 • Demaneu l'opció de menú Format | Eix | Eix Y
 • Premeu la solapa Escala
  • Desactiveu totes les caselles Automàtic del bloc Mida dels eixos
  • Escriviu 100 al Valor màxim
  • Escriviu 25 a Interval principal
  • Escriviu 25 a Interval secundari
  • Deixeu sense canvi la resta d'opcions
  • Premeu D'acord
  • Feu el mateix en Format | Eix | Eix Y secundari
 • Situeu la punta de la fletxa del punter del ratolí sobre la línia de la gràfica (la paràbola). Quan aparegui el rètol Sèrie de dades "F(X)", feu doble clic
  • En la solapa Línia, canvieu el valor de Amplada a 0,10cm
  • Canvieu el color de la línia a Blau 1
  • Premeu D'acord
 • Demaneu l'opció de menú Insereix | Graelles
  • Marqueu la casella Eix X del bloc Quadr. principal
  • Premeu D'acord
 • Demaneu l'opció de menú Format | Graella | Totes les graelles dels eixos…
  • Desplegueu Propietats de la línia / Estils i escolliu Traços molt fins
  • Canvieu el valor de Transparència al 50%
  • Premeu D'acord
 • Modifiqueu, arrossegant els controls de les vores del diagrama amb el ratolí, l'altura i amplada del diagrama fins que assoleixi la mida que desitgeu. L'aspecte hauria de ser similar a aquest:

  Resultat del diagrama

Estudi del comportament de la funció

Només variant els valors de A, B i C, podeu comprovar com es comporta la gràfica de la funció de segon grau

 1. Observeu que passa si canvieu tots els signes dels tres coeficients

  Gràfiques de 2n grau

 2. Augmentant o disminuint el coeficient A

  Gràfiques de 2n grau

 3. Posant a zero dos dels coeficients

  Gràfiques de 2n grau

Altres gràfiques 1

Podeu aprofitar el full de càlcul de la pràctica anterior per representar altres tipus de funcions. Només caldrà variar algunes de les condicions de les escales dels eixos i, evidentment, la fórmula que calcula el valor de la funció

 • Representació de la funció f(x)=sin x
  • La fórmula a introduir serà =sin(x)
  • les condicions d'escala de l'eix Y s'hauran de canviar a
   • Valor mínim -1
   • Valor màxim 1
   • Interval principal 0,1
   • Interval secundari 0,1
  • La gràfica quedaria amb un aspecte similar a aquest

   Gràfica del sinus
 • Representació de la funció f(x)=Ln x
  • La fórmula a introduir serà =SI(x< =0;"";LN(x)).
   • El condicional s'estableix per evitar l'aparició d'errors en intentar trobar el logaritme d'un número negatiu
  • Les condicions d'escala de l'eix y s'hauran de canviar a
   • Valor mínim -1
   • Valor màxim 2,50
   • Interval principal 0,5
   • Interval secundari 0,5
  • La gràfica quedaria amb un aspecte similar a aquest

   Gràfica del logaritme neperià

Altres gràfiques 2

Gràfics1 Gràfics2