Tractament de dades estadístiques

Les dades i taules utilitzades en aquesta activitat, les podeu consultar i/o obtenir de les pàgines de l' Idescat, concretament de la pàgina corresponent a l' anuari estadístic de Catalunya.

Recolliu dades i prepareu l'activitat

Obtenció del fitxer de dades

 • Accediu a la web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, concretament en Estudis de la població
 • Fer clic en [+] d'Anuari estadístic de Catalunya
 • Fer clic en *Municipis de Catalunya*: població, superfície i altitud. Havent-ho fet observar que apareixen els apartats de Comarques i Municipis.
 • Fer clic en Municipis per veure l'apartat d'Altitud, superfície i població. Municipis T
 • Fent-hi clic en aquest apartat es mostra un llistat amb informació de: Municipi, Comarca, Codi, altitud(m), Superfície (km2), Població 2009
 • Per descarregar el fitxer d'aquest llistat, fer clic on hi ha escrit En Excel i llavors apareix una finestra per descarregar el fitxer aec-925.xls
 • Fer clic en Desa el fitxer i clic en D'acord.
 • Deseu el fitxer en la vostra carpeta de treball habitual tot i respectant el nom del fitxer (aec-925.xls)

Respondre qüestions fent ús de les eines del Calc

Recomptes

 • Quants municipis hi ha a Catalunya?
 • Executeu l'OpenOffice.org Calc i, amb Fitxer | Obre recupereu el fitxer aec-925.xls

Si en provar d'obrir el fitxer aec-925.xls es mostra una finestra, anomenada Opcions d'importació, on hi ha dos botons d'opció: Automàtica i Personalitzada, llavors fer clic en Automàtica i després clic en D'acord.


 • Abans de començar, cal preparar Calc perquè compti cel·les
  • Feu clic, amb el botó dret del ratolí, sobre la part dreta de la barra d'estat (allà on es mostra el missatge Suma=0)
  • del menú de context, escolliu l'opció NombreA. Amb aquesta opció activada, podreu obtenir el recompte de les cel·les que s'hagin seleccionat i que no estiguin en blanc.
 • Situeu-vos en la cel·la corresponent al nom del primer municipi (Abella de la Conca)
 • Premeu alhora Ctrl+Majúscules+Fletxa avall (per seleccionar totes les cel·les de la columna fins a la última que contingui dades)
 • Observeu el contingut a la dreta de la barra d'estat ComptaA=946
 • Així doncs, heu comptat en total 946 municipis

Filtres

 • Quines són les poblacions de l'Alta Ribagorça?

Observar que les cel·les del rang A3:A5 estan fusionades. Per treure aquesta fusió, fer clic a la cel·la on hi ha escrit Municipi (A3) i després clic en Fusiona cel·les (de la barra d'eines). Havent-ho fet, observar que la paraula Municipi es situa a la cel·la A3.
Fer clic en A3 i sense deixar de prémer, fer clic a la tecla majúscules. Observar que la cel·la A3 queda seleccionada (color gris de fons). Tenint-la seleccionada, moure el punter del ratolí cap avall per a desplaçar el contingut d'aquesta cel·la fins a la cel·la A5. Fer el mateix procediment per a les cel·les B3 (comarca) i C3 (Codi) per portar el contingut d'aquestes cel·les a les cel·les B5 i C5 respectivament


 • Situeu-vos en la cel·la on hi hi escrit Comarca
 • Premeu alhora Ctrl+Majúscules+Fletxa avall (per seleccionar totes les cel·les de la columna fins a la última que contingui dades)
 • Demaneu Dades | Filtre | Filtre estàndard
 • De la finestra Filtre estàndard desplegueu la llista Nom del camp i escolliu Comarca
 • Deixeu la Condició que us ofereix el Calc amb el valor actual =
 • Desplegueu la llista Valor i escolliu Alta Ribagorça

  Filtre estàndard

 • Premeu el botó D'acord
 • Premeu Ctrl+Inicio per treure la selecció i situar-vos a l'inici del full. Observeu el resultat obtingut a la columna B
 • Així doncs, a la pregunta haureu de respondre: El pont de Suert, la Vall de Boí i Vilaller
 • traieu el filtre amb Dades | Filtre | Suprimeix el filtre i feu clic en qualsevol indret del full per treure la selecció.
 • Quines poblacions de la comarca del Montsià tenen més de 3.000 habitants?
 • Demaneu Dades | Filtre | Filtre estàndard
 • Establiu les condicions que veieu a la figura
 • Observeu que, en aquest cas, ha calgut establir un operador, I per poder escriure la segona de les condicions. El valor 3000 s'ha d'escriure manualment
 • La resposta a la pregunta serà Alcanar, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Santa Bàrbara, La Sénia i Ulldecona
 • Traieu el filtre i desfeu la selecció.

Autofiltres

 • Quins són els deu municipis més poblats de Catalunya?
  • En aquest cas, fareu servir un sistema de filtrat anomenat Filtre automàtic que permet fer filtrats d'una forma més ràpida i còmoda.
  • Seleccioneu les cel·les del rang A5:F5 i premem alhora Ctrl+Majúscules+Fletxa avall (per seleccionar totes les cel·les de les columnes fins a les últimes que continguin dades)
  • Demaneu Dades | Filtre | Filtre automàtic. Observeu que, a tots els noms de camps de la part superior del full, Calc ha afegit un desplegable que permet establir filtres en funció dels valors continguts a cada columna.
  • Desplegueu el corresponent a Població i escolliu Top 10 o Els 10 superiors . Noteu el canvi de color de la fletxa que indica que, aquella columna, té activat un filtre.
  • Així doncs, respondreu Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Reus, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona i Terrassa
  • Traieu el filtre amb Dades | Filtre | Suprimeix el filtre.
 • Quin és el municipi més poblat de la comarca del Baix Camp?
  • Torneu a fer clic al desplegable de Població 2009 i fer clic en Tot per tornar a veure tot el llistat.
  • Seleccioneu les cel·les del rang A5:F5 i premeu alhora Ctrl+Majúscules+Fletxa avall
  • Demaneu Dades | Ordena
  • Del primer criteri d'ordenació, escolliu Població i assenyaleu l'opció Descendent

   Ordena

  • Premeu D'acord
  • Desplegueu el filtre corresponent a Comarca i escolliu Baix Camp
  • Traieu la selecció fent clic en qualsevol cel·la.
  • Observant el primer municipi que ha quedat en la llista, la resposta a la pregunta serà Reus amb 107118 habitants.
  • Traieu el filtre amb Dades | Filtre | Suprimeix el filtre. Feu clic en qualsevol cel·la per eliminar la selecció de tot el full.

Cerques

 • Quina és la població de Olost?
  • Demaneu Edita | Cerca i reemplaça o premeu l'eina Cerca Cerca i reemplaça (o premeu Ctrl+F)
  • En la finestra Cerca i reemplaça, escriviu Olost al requadre Cerca i activeu l'opció Cel·les completes

   Cerca i reemplaça

  • Premeu el botó D'acord
  • Sense tancar la finestra Cerca i reemplaça, premeu la tecla Fin (per situar-vos a la columna de població)
  • La població d'Olost, l'any 2009, era de 1.217 habitants.
 • A quina comarca pertany el municipi de Falset?
  • Feu clic al requadre Cerca i escriviu Falset
  • Premeu el botó Cerca i contesteu afirmativament a la pregunta que farà el Calc sobre continuar la cerca des del començament.
  • Observeu, a la columna B, la comarca a la qual pertany el municipi.
  • La resposta serà Priorat
  • Tanqueu la finestra Cerca i reemplaça tot i prement el botó Tanca.

Combinant procediments

 • Calculeu la densitat de població de la comarca de l'Alt Urgell
  • Desplegueu el filtre de la columna Comarca i escolliu Alt Urgell
  • Situeu-vos en la cel·la F953 per sumar la població
  • Premeu l'eina Suma Suma de la Barra de fórmules
  • A la fórmula proposada pel Calc, simplement responeu prement Accepta Accepta obtenint el resultat de 22037
  • Situeu-vos en la cel·la E953 per sumar la superfíce
  • Premeu, un altre cop, l'eina Suma i, tot seguit, Accepta obtenint el resultat de 1447,46
  • Ara només quedarà fer una divisió per respondre a la pregunta.
  • Situeu-vos a la cel·la G953 i escriviu la fórmula =F953/E953. Premeu Retorn per a obtenir el resultat.
  • Així doncs, la densitat de població de l'Alt Urgell, al 2009, era de 15,22 hab/Km2