Accions bàsiques del Calc, càlculs, operacions i funcions

Continguts

  • La suma.
  • La resta.
  • L'avaluació.
  • Les sèries i les llistes.
  • Càlculs amb les operacions bàsiques.

Pràctiques