Inserir subíndexs o superíndexs

Quan s'està editant el contingut textual d'una cel·la, l'opció de menú Format | Caràcter… | Posició del tipus de lletra
Propietats de caràcter
permet canviar a subíndex o superíndex part del text que, prèviament, s'ha d'haver seleccionat. Per fer-ho

  • Seleccioneu una cel·la
  • Escriviu un text (Valor en m2 de la variable X5, per exemple)
  • Seleccioneu amb el ratolí el 2
  • Demaneu Format | Caràcter… | Posició del tipus de lletra
  • Activeu Posició / Superíndex
  • Premeu el botó D'acord
  • Seleccioneu amb el ratolí el 5
  • Demaneu Format | Caràcter… | Posició del tipus de lletra
  • Activeu Posició / Subíndex
  • Premeu el botó D'acord

Tornar a l'índex del curs Ves a la taula de continguts de la guia ràpida