Ordenar dades

L'opció de menú Dades | Ordena… permet ordenar les files d'una àrea de dades en funció de, com a màxim, tres criteris d'ordenació.

 1. Feu clic en qualsevol cel·la de l'àrea de dades
 2. Demaneu l'opció de menú Dades | Ordena…
  Ordre
 3. Definiu els criteris d'ordenació
  • Ordena per: Permet escollir de les opcions de la llista el nom del camp respecte del qual es farà l'ordenació. Si l'àrea de dades no té capçaleres, les opcions faran referència a les columnes de l'àrea de dades (Columna C, Columna D, …).
  • Ascendent / Descendent: Estableix l'ordre, ascendent o descendent, en l'ordenació. Es poden establir diferents ordres per cada un dels camps.
  • Pestanya Opcions: Permet establir opcions d'ordenació addicionals
   Opcions addicionals d'ordenació
 4. Premeu el botó D'acord

Si seleccioneu i ordeneu només una zona de l'àrea de dades, l'ordenació només afectarà a les cel·les seleccionades. Així doncs, es perdrà el lligam entre les dades, per files, de les cel·les seleccionades i les que han quedat fora de la selecció.


Tornar a l'índex del curs Ves a la taula de continguts de la guia ràpida