Operacions amb rangs

Les àrees rectangulars del full de càlcul formades per cel·les adjacents s'anomenen rangs. Per fer referència a un rang, s'utilitzen la referències de la cel·la superior esquerra i la de la cel·la inferior dreta, separades per dos punts. Així, B2:D5 indica l'àrea del full compresa entre les dues cel·les B2 i D5, com podeu observar a la figura següent:

Exemple de rang de cel·les

Copiar rangs de cel·les

Per copiar un rang de cel·les en una altra part d'un full o en un altre full, es pot utilitzar el procediment habitual per copiar altres elements:

 1. Seleccionar el rang de cel·les
 2. Demanar Edita | Copia, prémer l'eina Copia Copia o bé prémer Ctrl+C
 3. Situar-se al lloc de destinació (seleccionar la cel·la superior esquerra de la destinació)
 4. Demanar Edita | Enganxa, prémer l'eina Enganxa Enganxa o bé prémer Ctrl+V

Tingueu present, però, que en copiar rangs, les fórmules que continguin actualitzaran i adaptaran les referències a la nova ubicació, segons el desplaçament que s'hagi produït

Esborrar un rang de cel·les

Per esborrar un rang de cel·les només cal que seleccionar-lo i prémer la tecla Supr. Segons les opcions marcades en la finestra Suprimeix el contingut es poden eliminar alguns o tots els elements de dades, fórmules i format que puguin contenir.

Suprimeix el contingut

Emplenar un rang

L'opció d'emplenament automàtic i el comandament Edita | Emplena | Sèries permet emplenar rangs de cel·les amb dades de forma automàtica.

 • Emplenament automàtic
  genera una sèrie de dades basada en un patró definit.
  1. Escriviu un nombre en una cel·la del full
  2. Feu clic en una altra cel·la i, tot seguit, torneu a fer clic en la cel·la on heu escrit el nombre
  3. Arrossegueu el manejament de la cel·la (quadrat petit visible a la part inferior dreta de la cel·la)
   Manejament
   , en vertical o en horitzontal, per les cel·les a emplenar
  4. Deixeu anar el botó del ratolí. El rang s'emplenarà amb nombres en ordre ascendent a partir del primer.

 • Per crear una llista de dies consecutius, introduïu dilluns (o un altre dia de la setmana) en la primera cel·la i arrossegueu el manejament de la cel·la
 • Per crear una llista de mesos consecutius, introduïu gener (o un altre mes de l'any) en la primera cel·la i arrossegueu el manejament de la cel·la

Si seleccioneu dues o més cel·les adjacents que continguin nombres i arrossegueu el manejament, les cel·les s'emplenen seguint el patró aritmètic dels primers nombres.

 • Emplenar sèries
  1. Seleccioneu el rang de cel·les a emplenar
  2. Demaneu l'opció de menú Edita | Emplena | Sèries…

   Emplena la sèrie
  3. Seleccioneu els paràmetres de la sèrie
   Si escolliu Sèrie lineal, l'increment que especifiqueu s'afegirà a cada un dels valors per generar la sèrie
   Si escolliu Sèrie geomètrica, l'increment que especifiqueu es multiplicarà per cada un dels valors per generar la sèrie
   Si seleccioneu una Serie de data l'increment que especifiqueu s'afegirà a cada un dels valors de data per generar la sèrie

Desplaçar un rang de cel·les

 • Per desplaçar un rang de cel·les a una altra posició dintre del mateix full de càlcul, només cal seleccionar-lo i arrossegar-lo amb el ratolí a la posició de destinació. Calc mostra un quadre de la mateixa mida que el rang a desplaçar i el punter del ratolí presenta la forma Desplaçant
  Desplaçant un rang
 • Les accions sobre el rang Retalla Retalla i Enganxa Enganxa aconsegueixen el mateix efecte, però en aquest cas, el desplaçament es pot fer, fins i tot, entre diferents fulls del mateix llibre.

Tornar a l'índex del curs Ves a la taula de continguts de la guia ràpida