Operacions amb files i columnes

Seleccionar files o columnes

 • Per seleccionar tota una fila o una columna cal fer clic sobre el selector de fila o de columna respectivament
  Selector de columna Selector de fila

Canvi d'amplada o alçada d'una columna o fila

 • Fent clic amb el botó dret del ratolí sobre el selector de columna o de fila, es té accés al menú de context que permet realitzar diferents accions sobre la columna, la fila o les cel·les de la columna o fila
  Opcions de columna Opcions de fila
 • Amplada de la columna / Alçada de la fila permeten establir, mitjançant una finestra de diàleg, l'amplada o l'alçada de la columna o fila, respectivament.
 • Alçada òptima de la fila / Amplada òptima de la columna permeten ajustar, a les dimensions del text, l'alçada o amplada de la fila o columna, respectivament.

Inserir o suprimir files o columnes

 • Insereix files / Insereix columnes permeten inserir una fila a la part superior o una columna a l'esquerra de la fila o columna on s'insereix.
 • Suprimeix les files / Suprimeix les columnes permeten eliminar la fila o la columna, respectivament, sobre la que es realitza l'acció. El Calc, en la supressió de files o columnes, no demana confirmació i elimina totes les dades contingudes en les cel·les de la fila o columna afectada.

Suprimir el contingut de files o columnes

 • Suprimeix el contingut (del menú de context de la fila o columna) és equivalent a l'acció de seleccionar la fila o columna i prémer la tecla Supr. El diàleg que apareix permet establir, segons els elements seleccionats, què s'eliminarà.

Tornar a l'índex del curs Ves a la taula de continguts de la guia ràpida