Moure's pel Calc

Per fer ús del full de càlcul, cal introduir, en les diferents cel·les del full, les dades corresponents. Per fer-ho, cal seleccionar la cel·la i escriure el text, el valor numèric o la fórmula corresponent. Molt sovint, caldrà desplaçar-se pel full de càlcul a fi de seleccionar la cel·la on inserir les dades.

  • Amb el ratolí: Si la cel·la de destinació queda a la vista, només cal fer clic, amb el botó d'acció del ratolí per a situar-s'hi i seleccionar la cel·la. La cel·la activa quedarà marcada per un rectangle de color negre indicant la posició actual en què s'inseriran les dades.
  • Amb les fletxes de desplaçament del teclat: El moviment es produirà, cel·la a cel·la, cap a la dreta, cap a l'esquerra, amunt o avall, d'acord amb la direcció marcada per la tecla. El desplaçament és més lent i exigeix la repetició de la pulsació del teclat fins a assolir la posició desitjada.
  • Amb les tecles Inicio, Fin, Ctrl+Inicio, Ctrl+Fin, Ctrl+Fletxa avall, Ctrl+Fletxa dreta, Ctrl+Fletxa amunt, Ctrl+Fletxa esquerra.
  • Amb l'eina "Area del full": Situada a l'esquerra de la barra de fórmules, permet situar-se en qualsevol cel·la a condició que se n'escrigui la referència (A127, AB12, etc.) i es premi RETORN.

Tornar a l'índex del curs Ves a la taula de continguts de la guia ràpida