Inserir un diagrama

Per inserir un diagrama és necessari partir d'unes dades numèriques que seran les que es representaran al diagrama.

  1. Seleccioneu l'àrea de dades que voldreu representar
  2. Demaneu l'opció de menú Insereix | Diagrama… o bé premeu l'eina Insereix un diagrama Insereix un diagrama de la barra d'eines Estàndard
  3. Seguiu els passos de l'assistent Diagrama de formatació automàtica

    Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.

Pas 1

Àrea

En aquest requadre podeu determinar l'àrea del full de la qual es farà el diagrama. També es pot seleccionar amb el ratolí l'àrea i, automàticament, el Calc inserirà la referència a l'àrea del full. Si abans de començar la inserció del diagrama, l'àrea ja estava seleccionada, el Calc inserirà la referència automàticament.

La primera filera com a etiqueta

Utilitza les entrades de de la filera superior de l'àrea seleccionada com etiquetes per al rang de dades.

La primera columna com a etiqueta

Utilitza les entrades de la columna de l'esquerra de l'àrea seleccionada com etiquetes per al rang de dades.

Resultats del diagrama en un full de treball

Seleccioneu el full on voldreu que aparegui el diagrama (per defecte apareix al full on és l'àrea seleccionada).

Pas 2

Trieu el tipus de diagrama

Escolliu el tipus de gràfic adient a les dades que voleu representar (13 tipus)

Dades en

Seleccioneu si les dades estan distribuïdes per files o per columnes

Mostrar els elements de text en la visualització prèvia

Activeu la casella si voleu veure l'aspecte final que tindrà el gràfic en funció dels paràmetres escollits

Pas 3

Trieu una variant

Escolliu la variant de gràfic corresponent al tipus escollit en el pas anterior

Línies de quadrícula

Escolliu si es mostraran o no les línies de quadrícula de l'eix X, Y o (si fos el cas) Z

Pas 4

Títol del diagrama

Escolliu si serà visible o no el títol del diagrama i escriviu-lo

Afegeix llegenda

Escolliu si serà visible o no l'etiqueta de les dades representades

Títol de l'eix

Escolliu si seran visibles o no els títols dels eixos X, Y o (si fos el cas) Z i escriviu-los

Pas 5

Premeu el botó Crea per obtenir el diagrama segons els paràmetres definits a l'assistent


Tornar a l'índex del curs Ves a la taula de continguts de la guia ràpida