Línies de la graella

Les línies grises de graella que mostren els fulls de càlcul a l'OpenOffice.org Calc, serveixen d'ajuda a l'edició ja que permeten saber, amb relativa facilitat, la referència, fila i columna, d'una cel·la. Aquestes línies, però no s'imprimeixen ni es mostren en la Visualització prèvia de la pàgina. Segons les necessitats de l'usuari, aquestes línies de graella es poden mostrar o no i, fins i tot, que es mostrin en un determinat color. L'Opció de menú Eines | Opcions… | OpenOffice.org Calc | Visualitza, permet establir les condicions de visualització i quina mena d'objectes o elements es mostraran o no

Opcions de visualització

  1. Demaneu Eines | Opcions… | OpenOffice.org Calc | Visualitza
  2. Deshabiliteu (per no mostrar-les) o habiliteu (per mostrar-les) la casella Línies / Línies de la graella
    • Si està habilitada, podeu escollir en Color el color de les línies de graella dels fulls.
  3. Premeu el botó D'acord

Tornar a l'índex del curs Ves a la taula de continguts de la guia ràpida