Formats numèrics

Amb el menú Format | Cel·les… s'accedeix al diàleg Atributs de la cel·la que permet, en la pestanya Números, establir el format dels valors numèrics que es mostraran en la cel·la o cel·les seleccionades,

Format numèric

 • Categoria:
  Permet expressar un numero en formata de data, hora, moneda, format estàndard, percentatge, notació científica o fracció. Per a cada categoria, es pot escollir entre els diferents formats que apareixeran al bloc Format
 • Opcions:
  Permet fixar
  • El nombre de decimals que presentarà el número
  • La quantitat de zeros inicials
  • Mostrar els nombres negatius en color vermell
  • Mostrar el separador de milers (el tipus de separador dependrà de la configuració de l'idioma)
 • Codi de format
  El codi de format permet establir la forma com es presentarà un valor numèric. Els símbols #, 0, el punt i la coma permeten establir la màscara
  • # Escriu una xifra, si hi ha, en la posició indicada
  • 0 Escriu una xifra i, si no hi ha, escriu un zero
  • , Fa aparèixer la coma decimal
  • . Fa aparèixer els punts de milers
  • ? Indica el nombre de dígits que han d'aparèixer al numerador i denominador d'una fracció
 • Exemples
Format numèricCodi del format
3456,78 es mostra 3456,8####,#
9,9 es mostra 9,900#,000
13 es mostra 13,0 y 1234,567 es mostra 1234,57#,0#
5,75 es mostra 5 3/4 y 6,3 es mostra 6 3/10# ???/???
,5 es mostra 0,50,##
15000 es mostra 15.000#.###
15000 es mostra 15 #.
 • Un text escrit entre cometes es mostra tal qual al final del nombre
  1235,22 es mostra 1.235,22 Kg amb el codi de format #.##0,00" Kg"

Podeu trobar més informació a l'ajuda de l'OpenOffice.org a Índex cercant el terme formato;números con decimales


Tornar a l'índex del curs Ves a la taula de continguts de la guia ràpida