Filtre avançat

El Filtre avançat, a diferència del filtre Estàndard, supera la restricció de tres condicions de filtrat i permet establir fins a 8 condicions. En els filtres avançats, les condicions s'insereixen directament en el full de càlcul.

Aplicar el filtre avançat

 1. Copieu les capçaleres de columna de l'àrea de dades a filtrar en una zona buida del full o en un altre full del llibre.
 2. Introduïu els criteris de filtrat en una fila situada a sota de la fila de les capçaleres que heu copiat
  • Les dades disposades horitzontalment en una fila, estaran connectades amb l'operador lògic Y
  • Les dades disposades verticalment en una columna, estaran connectades amb l'operador lògic O
 3. Seleccioneu la zona de l'àrea de dades original que voldreu filtrar
 4. Demaneu l'opció de menú Dades | Filtre | Filtre avançat
 5. Escriviu la referència a la zona on s'han escrit les condicions de filtrat (millor si feu servir el botó Redueix i seleccioneu amb el ratolí la zona de referència)
  Filtre avançat
 6. Finalment premeu el botó D'acord

Tornar a l'índex del curs Ves a la taula de continguts de la guia ràpida