Inserir caràcters especials

Quan sigui necessari afegir símbols o caràcters especials, en el text que s'hagi d'introduir en una cel·la, que no siguin accessibles pel teclat, com ara ® Σ β Δ …, cal fer el següent

Amb el diàleg Caràcters especials

 • Seleccionar la cel·la
 • Escriure la part del text que sigui possible fer amb el teclat
 • En el moment d'afegir el símbol especial demanar l'opció de menú Insereix | Caràcter especial…
  Caràcters especials
 • Localitzar el símbol a inserir, bé amb ajut de les fletxes de desplaçament del teclat, bé amb la barra de desplaçament que hi ha a la finestra de diàleg.
 • Un cop localitzat, feu clic a sobre i premeu el botó D'acord
  (Es poden inserir més d'un si feu clic a sobre de cada un d'ells i finalitzeu amb D'acord. A Caràcters aniran apareixent els diferents caràcters a afegir. El botó Suprimeix els eliminaria de la llista)

Directament amb el teclat

Hi ha la possibilitat d'afegir alguns d'aquests caràcters especials, a condició de saber el seu codi, directament amb el teclat. Només cal prémer la tecla Alt i, sense deixar-la anar, teclejar al teclat numèric (amb el Bloq Núm activat) el seu codi corresponent. En deixar anar la tecla Alt, s'escriurà el símbol.

 • Alt+0178 escriu el "al quadrat" que s'utilitza en algunes unitats de mesura: Km²,
 • Alt+0179 escriu el "al cub" que s'utilitza en algunes unitats de mesura: Km³,
 • Alt+0169 escriu el símbol de dret de còpia ©
 • Alt+0126 escriu el símbol de la titlla ~ utilitzada en les adreces de correu electrònic
 • Algunes altres les podreu esbrinar si anoteu el codi que apareix a la part inferior dreta del diàleg Caràcters especials (en la imatge de la part superior apareix encerclat)

Tornar a l'índex del curs Ves a la taula de continguts de la guia ràpida