Editar i esborrar

Per fer ús del full de càlcul, cal introduir, en les diferents cel·les del full, les dades corresponents. Per fer-ho, cal seleccionar la cel·la i escriure el text, el valor numèric o la fórmula corresponent. Molt sovint, caldrà desplaçar-se pel full de càlcul a fi de seleccionar la cel·la on inserir les dades.

 • Inserir les dades: Per inserir les dades que corresponguin a una cel·la,només cal escriure-les.
  • Textos: Si voleu introduir-los en cel·les consecutives de la mateixa columna, escriviu el text i premeu RETORN. Si es volen introduir en cel·les consecutives de la mateixa filera, escriviu el text i premeu, en finalitzar, la tecla Fletxa dreta o la tecla de tabulació.
  • Números: Escriviu el número i, d'acord amb el cas, premeu RETORN, Fletxa dreta o la tecla de tabulació, com s'indicava al punt anterior. El programa, en detectar l'entrada d'una dada numèrica, l'ajustarà respecte de la dreta de la cel·la.
  • Fórmules: Escriviu el signe igual ( = ) seguit de la fórmula que voleu introduir. Premeu la tecla de tabulació, RETORN o el botó Accepta Accepta per finalitzar l'entrada i actualitzar el valor.
 • Esborrar dades: Per eliminar el contingut d'una cel·la o de les cel·les seleccionades, cal prémer la tecla Supr.

  Suprimeix el contingut
  • Les diferents opcions seleccionades permeten escollir el tipus de contingut a eliminar
  • L'opció Suprimeix-ho tot elimina, tant el contingut, com les opcions de format adjudicades a la cel·la o cel·les seleccionades.

Tornar a l'índex del curs Ves a la taula de continguts de la guia ràpida