Els comandaments Desfer / Restaura

L'últim comandament o la última entrada escrita es poden desfer i tornar a la situació anterior, tant si hem comès una errada com si el resultat obtingut no és el desitjat. L'acció de desfer es pot realitzar

  • Amb l'opció de menú Edita | Desfés
  • Prement la combinació de tecles Ctrl+Z
  • Prement l'eina Desfer Desfer

Per canviar el nombre de comandaments a desfer (per defecte és 100) es pot fer des de l'opció Eines | Opcions | OpenOffice.org | Memòria

Alguns comandaments, com ara l'edició d'estils, no es poden desfer

  • L'eina Restaura Restaura, la combinació de tecles Ctrl+Y o l'opció de menú Edita | Restaura, permet cancel·lar l'acció del comandament Desfer

Tornar a l'índex del curs Ves a la taula de continguts de la guia ràpida