Cel·les i referències

Totes les cel·les d'un full tenen un nom "una referència" que les distingeix de les demés. Aquest està format de la lletra o lletres corresponents a la seva columna i el nombre corresponent a la fila que ocupa. Així, la notació A1, fa referència a la cel·la que ocupa la fila 1 de la primera columna. La columna de més a la dreta d'un full és la IV i la última filera és la 65536. Així doncs, la cel·la inferior dreta d'un full de càlcul seria la IV65536. En total 16.777.216 cel·les.

  • Referències relatives: Les referències a cel·les del tipus A12, B30, C56 i D70, són referències relatives.
  • Referències mixtes: Les referències a cel·les del tipus $A12, $B30, C$56 i D$70, són referències mixtes.
  • Referències absolutes: Les referències a cel·les del tipus $A$12, $B$30, $C$56 i $D$70, són referències absolutes.

La forma a utilitzar per fer referència a una cel·la, té especial importància quan es fa servir en les fórmules. Quan es copien fórmules, que fan referència a cel·les, en direcció horitzontal o vertical, Calc augmenta o disminueix la lletra de la columna o el número de la fila, segons la quantitat de columnes que s'hagi desplaçat la fórmula, o el número de files que s'hagi desplaçat.

  • Si copiem la fórmula =A3+B3 continguda en una cel·la, a la cel·la situada dues columnes més a la dreta, la fórmula es convertirà en =C5+D5
  • Si copiem la fórmula =A3+B3 continguda en una cel·la, a la cel·la situada quatre fileres més avall, la fórmula es convertirà en =A7+B7
  • En el cas de copiar-la dues posicions més a la dreta i quatre més avall, la fórmula es convertiria en =C7+D7

El símbol $ davant de la lletra de la columna o del número de fila impedeix que es realitzi aquesta actualització sobre l'element (lletra de columna o número de fila) que el porti associat.

  • Si copiem la fórmula =A3+$B3+C$3+$D$3 a una cel·la que estigui situada sis columnes a la dreta i sis files més avall, la fórmula quedaria =G9+$B9+I$3+$D$3.

Podeu trobar més informació a l'ajuda de l'OpenOffice.org a Índex cercant el terme referencias;a celdas


Tornar a l'índex del curs Ves a la taula de continguts de la guia ràpida