Projecte

Aquest ha estat un curs orientat a l'actualització del lloc web de centre i l'aprenentatge de tot un procés creatiu que va des del disseny del prototip fins a la realització d'un tema visual per a qualsevol infraestructura web dinàmica del primer disseny.

El fet que aquest procés de creació, del disseny del prototip a un lloc web finalitzat i completament funcional, és lent, llavors, el projecte que us proposem és la creació/actualització d'un lloc web que haurà de complir les següents condicions:

  • Separar el contingut de la presentació.
  • Superar amb èxit la validació XHTML 1.0 Strict de tots els documents que formin part del projecte.
  • Superar amb èxit la validació CSS de tots els fulls d'estil que formin part del projecte.
  • No presentar errors d'accessibilitat del tipus A.
  • Presentar una estructura clara i ordenada que faciliti l'adaptació/creació d'un tema per a qualsevol infraestructura web dinàmica.

A més cal que el projecte sigui original i s'ha de presentar dins del termini indicat al calendari del curs.