Objectius

Els objectius principal d'aquest mòdul és la traducció del prototip de la pàgina que es va realitzar al mòdul anterior a un disseny visual acabat. Al llarg d'aquest mòdul aprendreu a operar amb l'Inkscape, una potent eina de dibuix vectorial sota llicència lliure, que us permetrà planificar i organitzar el disseny dels diferents elements de la pàgina en capes, aixì com treballar els recursos expressius del color i la tipografia que heu aprés al mòdul anterior.

Continguts