Recursos i serveis de fonts tipogràfiques

A banda de conèixer els trets característics de la tipografia i de la seva presència al disseny web, sovint trobareu problemes en cercar aquella font que us aniria bé per a un nou projecte: comparar-les per esbrinar quina és la font més idònia, trobar una font que heu vist en un anunci publicitari o, senzillament, si el tipus de font triat està disponible sota una llicència Creative Commons per utilitzar-la en el projecte de web.

Què significa Creative Commons1)?
Creative Commons és una organització sense ànim de lucre dedicada a reduir les barreres legals per a compartir treballs creatius.

Aquesta organització ofereix diferents llicències que engloben des del sistema tradicional de drets d'autor fins al domini públic. L'objectiu de Creative Commons és donar opcions a aquells creadors que vulguin que terceres persones utilitzin i/o modifiquin la seva obra sota unes condicions determinades, ajudant així a reduir les barreres legals de la creativitat mitjançant la nova legislació i les noves tecnologies. Aquestes condicions les escull el propi autor. Entre una obra amb "tots els drets reservats" o una "sense cap dret reservat", Creative Commons proposa tenir "alguns drets reservats".

Eines d'organització

Font Picker

URL:http://richardsprojects.co.uk/products/font-picker/

Font Picker és un servei web que recompta el nombre de fonts que teniu instaŀlades al vostre sistema operatiu i us les mostra. La mateixa aplicació us permet escriure un determinat contingut (logotip del lloc web, capçalera de primer nivell, etc.) en una caixa amb el text Type here, d'aquesta manera podreu triar quina és la font visualment més idònia per al vostre projecte. A partir d'aquí podeu descartat aquelles fonts que no us interessen o no us semblen adequades.

Eines d'identificació

What The Font?!

URL: http://new.myfonts.com/WhatTheFont/

Es tracta d'un servei web que analitza una imatge i us retorna el tipus de font del text que apareix a la imatge. Llegiu el missatge comercial

Alguna vegada has volgut saber quina font han utilitzat en una campanya publicitària, en una marca comercial o en una publicació? Ara podeu gràcies al sistema de reconeixement de fonts tipogràfiques de WhatTheFont. Pugeu una imatge escanejada de la font i, de manera instantània, trobareu en la nostra base de dades aquelles fonts que més s'aproximen a l'original

Identifont

URL: http://www.identifont.com/

Identifont és un altre servei web que us ajudarà, mitjançant un qüestionari, a trobar una font que recordeu visualment però de la qual heu oblidat el nom.

Type Navigator

URL: http://typenav.fontshop.com/

Es tracta d'un altre sistema per cercar fonts que teniu a la memòria però no sabeu quin és el seu nom. TypeNavigator fa ús d'un sistema visual molt intuïtiu on anireu seleccionant aquelles formes que descriuen millor o que s'aproximen més a la forma de la font que recordeu.

Typetester

URL: http://www.typetester.org/

Aquest servei us ajudarà a previsualitzar les fonts que heu escollit per al vostre lloc web. Introduïu el text i seleccioneu la font (una de la llista segura, de les fonts instaŀlades per defecte al sistemes operatius Windows XP, Mac OSX i Windows Vista o, finalment, una pròpia); determineu-ne les propietats com la mida, l'alineació, el color de la font, el color de fons, etc., i vegeu els resultats comparant tres tipus de fonts alhora.